[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.07.31

tekstuurtuletus

Tekstuuri muutuste analüüsil põhinev objekti kolmemõõtmelise pinna omaduste järeldamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.31

shape from texture

The inference of the three-dimensional surface properties of an object (30.01.07 A) based upon the analysis of texture variations.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.07

telekonverents

Eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil.
Märkus:
Telekonverents hõlmab audiokonverentsi ning liikumatu või liikuva pildiga videokonverentsi.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.07

teleconferencing

Interactive communication among participants at different locations, using telecommunication facilities.
Märkus:
Teleconferencing includes conference calls and video conferencing with still or moving images.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.01

teleks

Avalik kommuteeritav teenus tekstiedastuseks teletaipide või nendega ühilduvate seadmete vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.01

telex

A public switched service for text transmission between teleprinters or compatible devices.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.06

telerobootika

Kaugjuuresolu tunde loomine vahendina robotite käitamiseks kaugjärelevalve all.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.06

telerobotics

Creation of a sense of remote presence as a means of operating robots under remote supervisory control.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.02

teleteks

Elektronposti teenus, mis tagab abonentide vahel kvaliteetprindiga side.
Märkus:
Teleteks on teleksi täiustatud variant. Ta tagab teleksist kiirema edastuse suur- ja väiketähtedega.
Tuleb vältida selle termini segiajamist teletekstiga.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.02

teletex

An electronic mail service that provides letter-quality communications among subscribers.
Märkus:
Teletex is an enhanced version of telex. It provides both uppercase and lowercase transmission at higher speeds than telex.
Confusion of this term with teletext should be avoided.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.03

teletekst

levi-videograafia (synonym)

Leviedastusteenus, mis toob otse abonendi telerisse valitava tekst materjali, näiteks uudised, ilmateated ja reklaamid.
Märkus:
Teleteksti signaalide vastuvõtuks peab abonendil olema spetsiaalne dekooder.
Tuleb vältida selle termini segiajamist teleteksiga.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.03

teletext

broadcast videography (synonym)

A broadcasting service that provides selectable text material such as news, weather reports, and advertisements, directly to a subscriber's television set.
Märkus:
The subscriber must have a special decoder to receive teletext signals.
Confusion of this term with teletex should be avoided.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.02

tellingud

Programmid ja andmed, mis on määratud toetama tarkvara väljatöötamist ja testimist ega ole mõeldud lõplikku tootesse võtmiseks.
Näide:
fiktiivsed rutiinid või failid, testjuhtude generaatorid, tarkvara monitorid, maketid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.02

scaffolding

Programs and data designed to support software development and testing, but not intended to be included in the final product.
Näide:
Dummy routines or files, test case generators, software monitors, stubs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.27

telnet

Virtuaalterminali * protokoll, mida kasutatakse kaug terminali ühenduse teenuseks ja mis võimaldab ühe saidi terminalidel suhelda süsteemidega teistes saitides nii, nagu oleks see terminal ühendatud otse arvutitega nendes saitides.
Märkus:
On olemas ka konkreetne protokoll nimega Telnet, mis on määratletud kasutamiseks TCP/IP-ga.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.27

telnet

A virtual terminal * protocol that is used for remote terminal connection service and that allows a terminal at one site to interact with systems at other sites as if that terminal were directly connected to computers at those sites.
Märkus:
There is also a specific protocol called Telnet that is defined for use with TCP/IP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.16

Telnet

Protokollistikku TCP/IP kasutava konkreetse telneti nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.16

Telnet

Name of a specific telnet, using TCP/IP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.16

temaatiline roll

Kogum funktsioone, mida olem võib täita stsenaariumi läbimängimise käigus.
Märkus:
Temaatilistesse rollidesse paigutatakse tegutsejad.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.16

thematic role

A set of functions that an entity may perform during the execution of a script.
Märkus:
Thematic roles are filled by actors.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.27

tempo

Väärtus, mis määrab aja kulgemise kiiruse mingis ajamastaabis.
Näide:
Vaatleme ajabaasi * ajakoordinaatide süsteemis, mille ajamastaap on 60. Kui selle ajabaasi tempo on 1, töödeldakse sekundis 60 ajaühikut. Kui tempoks on seatud 1/2, möödub sekundis 30 ajaühikut. Kui tempo on 2, möödub sekundis 120 ajaühikut.
Märkus:
Sekundis mööduvate ajaühikute saamiseks korrutatakse tempo ajamastaabiga.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.27

rate

A value that specifies the pace at which time passes for a time scale.
Näide:
Consider a time base that operates in a time coordinate system that has a time scale of 60. If that time base has a rate 1, then 60 time units are processed by a second. If the rate is set to 1/2, then 30 time units pass per second. If the rate is 2, then 120 time units pass per second.
Märkus:
A rate is multiplied by the time scale to obtain the number of time units that pass per second.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur