[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
24.02.06

toote modelleerimine

Kolmemõõtmeline geomeetriline modelleerimine, mis tegeleb objekti valmistuseks vajaliku informatsiooniga ja objekti ruumiliste parameetritega.
Märkus:
Valmistuseks vajalik informatsioon hõlmab informatsiooni kasutatavate materjalide, tolerantside ja töövahendite kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.06

product modeling

A three-dimensional geometric modeling which deals with the information necessary for fabrication as well as the solid characteristics of an object.
Märkus:
The information necessary for fabrication includes information on material, tolerance, and the tools to be used.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.02

toote tagamine

Meetmed ja tegevused eesmärgiga kindlustada ettekirjutatud nõuete arvessevõtt alates projekteerimisjärgust ning lõpptoote vastavate omaduste säilimine kogu ta eluea kestel.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.02

product assurance

Provisions and activities for ensuring that the prescribed requirements have been taken into account starting with the design stage and that the final product holds the corresponding qualities throughout its life.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.13

tootmisressursside plaanimine

MRP (synonym)

Töökorraldusplaanide koostamine iga elemendi hetkevajaduse hindamiseks ja prognoosimiseks tootmis protsessis.
Märkus:
Lühendit ei tohi segi ajada lühendiga MRP (1) ( materjalitarbe plaanimine). Vt. 24.01.14
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.13

manufacturing resource planning

MRP (synonym)

The implementation of management plans that evaluate and predict the demand for each element in the manufacturing process at a given time.
Märkus:
Not to be confused with the abbreviation MRP ( material requirements planning). See 24.01.14.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.18

topeltimpulss-salvestus

Faasmodulatsioonsalvestus, mille korral iga magneeditud osa on kahe magneetimata osa vahel.
Märkus:
Vt. joonis 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.18

double-pulse recording

Phase modulation recording with unmagnetized regions on each side of the magnetized regions.
Märkus:
See figure 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.14

topeltpuhverdus

Raalanimatsioonpildi kuvamine, hoides järgmisena kuvatavat pilti mälus. Pildiinformatsiooni jaoks kasutatakse seega kaht puhvrit.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.14

double buffering

In computer animation, displaying an image while keeping the next image to be displayed in memory (thus employing two memory buffers for image information.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.05

trafarett

Talletatud * tekst korduskasutuseks mitmes dokumendis.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.05

boilerplate

Stored * text intended for reuse in multiple documents.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.04

transformeerima

Kindlaksmääratud reeglite kohaselt andmete kuju muutma, andmete tähendust põhjapanevalt muutmata.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.04

to transform

To change the form of data according to specified rules, without fundamentally changing the meaning of the data.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.10

transkribeerima

Kopeerima * andmeid ühelt andmekandjalt teisele, konvertides neid vajaduse korral, kui seda nõuab vastuvõttev kandja.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.10

to transcribe

To copy * data from one data medium to another, converting them as necessary for acceptance by the receiving medium.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.07

translaator

Transleerimis võimeline programm (ikogum).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.07

translator

translation program (synonym)

One or more programs that can translate.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.66

translaatoridirektiiv

Keeletarind * programmi * transleerimise juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.66

translator directive

A language construct for controlling the translation of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.08

translatsioon

Ühest avatud süsteemist vastuvõetud andmete teise avatud süsteemi edasiandmist võimaldavate funktsioonide (näiteks marsruutimine) kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.08

relay

A set of functions, such as routing, enabling data received from one open system to be forwarded to another open system.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur