[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.02.18

toiming

Üks või mitu elementaartoimingut, mis koos muudavad ühe lausete kogumi teiseks või annavad teada mingi lausekogumi olemasolust infobaasis või kontseptuaalskeemis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.18

action

One or more elementary actions that, as a unit, change a collection of sentences into another one or make known a collection of sentences present in the information base or conceptual schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.13

toimivus

plaanitud tegevuste realiseerimise ja plaanitud tulemuste saavutatuse ulatus[ISO 9000:2005]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.13

effectiveness

extent to which planned activities are realized and planned results achieved [ISO 9000:2005]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.03

tombustus

Andmete rühmitamine üheksainsaks olemiks kõrgemal mõistelisel tasemel nende talletuseks ja otsinguks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.03

chunking

Grouping of data into a single entity at a higher conceptual level for storage and retrieval.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.05

toonkomponent

Üksainus värvus, määratuna värvuseteljel hõivatava nurgaga.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.05

hue component

A single color identified by the angle it occupies on a color axis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.09

toorpilt

Hõivatud pilt enne töötlust.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.09

raw image

An acquired image (30.01.08) prior to any processing.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.03

tootelukustus

Erimeetodite kasutamine andmete või tarkvara kaitseks volitamatu kopeerimise eest.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.03

padlocking

The use of special techniques to protect data or software against unauthorized copying.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.06

toote modelleerimine

Kolmemõõtmeline geomeetriline modelleerimine, mis tegeleb objekti valmistuseks vajaliku informatsiooniga ja objekti ruumiliste parameetritega.
Märkus:
Valmistuseks vajalik informatsioon hõlmab informatsiooni kasutatavate materjalide, tolerantside ja töövahendite kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.06

product modeling

A three-dimensional geometric modeling which deals with the information necessary for fabrication as well as the solid characteristics of an object.
Märkus:
The information necessary for fabrication includes information on material, tolerance, and the tools to be used.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.02

toote tagamine

Meetmed ja tegevused eesmärgiga kindlustada ettekirjutatud nõuete arvessevõtt alates projekteerimisjärgust ning lõpptoote vastavate omaduste säilimine kogu ta eluea kestel.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.02

product assurance

Provisions and activities for ensuring that the prescribed requirements have been taken into account starting with the design stage and that the final product holds the corresponding qualities throughout its life.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.13

tootmisressursside plaanimine

MRP (synonym)

Töökorraldusplaanide koostamine iga elemendi hetkevajaduse hindamiseks ja prognoosimiseks tootmis protsessis.
Märkus:
Lühendit ei tohi segi ajada lühendiga MRP (1) ( materjalitarbe plaanimine). Vt. 24.01.14
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.13

manufacturing resource planning

MRP (synonym)

The implementation of management plans that evaluate and predict the demand for each element in the manufacturing process at a given time.
Märkus:
Not to be confused with the abbreviation MRP ( material requirements planning). See 24.01.14.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.18

topeltimpulss-salvestus

Faasmodulatsioonsalvestus, mille korral iga magneeditud osa on kahe magneetimata osa vahel.
Märkus:
Vt. joonis 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.18

double-pulse recording

Phase modulation recording with unmagnetized regions on each side of the magnetized regions.
Märkus:
See figure 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.14

topeltpuhverdus

Raalanimatsioonpildi kuvamine, hoides järgmisena kuvatavat pilti mälus. Pildiinformatsiooni jaoks kasutatakse seega kaht puhvrit.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.14

double buffering

In computer animation, displaying an image while keeping the next image to be displayed in memory (thus employing two memory buffers for image information.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur