[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.02.06

tähtkood [numberkood] [tärkkood] [kahendkood]

Kodeerimissüsteem, mille rakendamise tulemusena saadud koodielementide hulga elemendid on moodustatud tähtmärgistikust *[ numbermärgistikust ] * [ tärgistikust ] [ kahendmärgistikust ].
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.06

alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code

A code whose application results in a code element set whose elements are formed from an alphabetic *[ numeric ] *[ alphanumeric ] *[ binary] character set.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.01.03

tähtmärgistik

Märgistik, mis sisaldab tähti ning võib sisaldada juhtmärke ja erimärke, kuid mitte numbreid.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.01.03

alphabetic character set

A character set that contains letters and may contain control characters, and special characters but not digits.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.04

tähtvõrk

Puuvõrk, milles on täpselt üks vahesõlm.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.04

star network

A tree network in which there is exactly one intermediate node.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.07

täidis

Teatav biti muster, mida saatel olev andmejaam * lubaringvõrgus saadab enne või pärast kaadreid, * lubasid või abortiive, et vältida saatja oleku tõlgendamist passiivseks või määramatuks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.07

fill

In a token-ring network, a specified bit pattern that a transmitting data station sends before or after frames, * tokens, or abort sequences to avoid what would otherwise be interpreted as an inactive or indeterminate transmitter state.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.05

täielik domeeninimi

FQDN-nimi (synonym)

FQDN (synonym)

Domeeninimi, mis sisaldab kõik kõrgemate tasemete domeeninimed kuni üladomeeninimeni.
Näide:
Paris.nisc.sri.com on aadressil 192.33.33.109 asuva hosti täielik domeeninimi; nisc.sri.com on domeeni NISC täielik domeeninimi.
Märkus:
Täielik domeeninimi peab olema kogu Interneti ulatuses ühene.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.05

fully qualified domain name

FQDN (synonym)

A domain name including all higher level domain names up to the top-level domain name.
Näide:
Paris.nisc.sri.com is a fully qualified domain name for the host at 192.33.33.109; nisc.sri.com is the fully qualified domain name for the NISC domain.
Märkus:
The fully qualified domain name must be unique within the Internet.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C06

täielik hulk

Kõiki konkreetses uuringus huvipakkuvaid elemente sisaldav hulk.

[en]
C06

universal set

The set that includes all the elements of concern in a given study.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.04

täielik käitusaeg

Programmi * täitmise algusest lõpuni tegelikult kulunud aeg.
Märkus:
Vrd protsessoriaeg.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.04

elapsed time

wall-clock time (synonym)

The span of time actually elapsed from the beginning to the end of the execution of a program.
Märkus:
Contrasts with processor time.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.13

täielik süüve

Süüvumine, mille korral ei tajuta mingeid tavalise reaalsuse ilminguid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.13

total immersion

Immersion (37.02.12) when no usual reality clue is perceived.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.06

täielik võrk

Võrk, mille iga kahe sõlme vahel on haru.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.06

fully connected network

A network in which there is a branch between any two nodes.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.31

täielik õigsus

Õigsuse tõestamine, mis näitab, et programmi * väljund * tõendid tulenevad loogiliselt ta sisend tõenditest ja töötlussammudest ning et programm kõigi spetsifitseeritud sisendtingimuste korral lõpetab töö.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.31

total correctness

Correctness proving indicating that a program's * output assertions follow logically from its input assertions and processing steps, and that, in addition, the program terminates under all specified input conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.16

täielik üldistus

Mõiste üldistus, mis kirjeldab kõiki antud mõisteklassi positiivseid näiteid, sõltumata sellest, kas see klass sisaldab negatiivseid näiteid.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.16

complete generalization

A concept generalization that describes all positive examples of a given conceptual class, whether or not it includes some negative examples.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur