[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.06.04

tõrkekindel

Tõrke korral turvariket välistav.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.04

failsafe

Pertaining to avoidance of compromise in the event of a failure.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.05

tõrkekindel talitlus

Arvutisüsteemi selline talitlus, mis mingi komponendi tõrke korral kahandab seadmete hävimise, seadmete kahjustuse ja personali kahjustuse tõenäosust.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.05

failsafe operation

The operation of a computer system such that in case of failure of a component, the probabilities of loss of equipment, damage to equipment, and harm to personnel are reduced.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.05

tõrkemahe

Omane funktsionaalüksusele, mis hoolimata riketest või piire ületavatest käsioperatsioonidest jätkab talitlust degradeeritud režiimis.
Märkus:
Üks tõrkemaheda töö saavutamise vahendeid on rikketaluvus.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.05

failsoft (adjective)

Pertaining to a functional unit continuing to function in a degraded mode despite faults or manual out-of-limits operations.
Märkus:
Fault tolerance is a means for achieving failsoft operations.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.20

tõusuaeg

Aeg, mille kestel signaal astmefunktsiooni aproksimeerimisel muutub etteantud madalast väärtusest etteantud kõrge väärtuseni.
Märkus:
Harilikult on need väärtused vastavalt 10 % ja 90 % astme kõrgusest.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.20

rise time

In the approximation of a step function, the time required for a signal to change from a specified low value to a specified high value.
Märkus:
Usually these values are 10 % and 90 % of the step height.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.09

tähekang

Märgitemplit kandev kang löökprinteris.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.09

type bar

print bar (synonym)

A bar, mounted on an impact printer, that holds type slugs.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.08

tähenduslik hetk

Signaalielemendi algamise hetk diskreetsignaalis.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.08

significant instant

An instant at which a signal element commences in a discrete signal.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.09

tähenduslik intervall

Ajavahemik kahe järjestikku tähendusliku hetke vahel.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.09

significant interval

The time interval between two consecutive significant instants.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.06

tähenduslik olek

Signaalielemendi tunnussuurus, mis määratleb selle elemendi tähenduse vastavalt mingile kodeerimissüsteemile.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.06

significant condition

A characteristic quantity of a signal element defining the meaning of that signal element in accordance with a code.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.02

täht

Kirjamärk, mida üksikuna või koos teistega kasutatakse eeskätt suulise kõne mingi helielemendi esituseks.
Märkus:
Diakriitilised märgid eraldi kasutatuna ja kirjavahemärgid ei ole tähed.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.02

letter

A graphic character that, when appearing alone or combined with others, is primarily used to represent a sound element of a spoken language.
Märkus:
Diacritical marks used alone and punctuation marks are not letters.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.02.06

tähtkood [numberkood] [tärkkood] [kahendkood]

Kodeerimissüsteem, mille rakendamise tulemusena saadud koodielementide hulga elemendid on moodustatud tähtmärgistikust *[ numbermärgistikust ] * [ tärgistikust ] [ kahendmärgistikust ].
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.06

alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code

A code whose application results in a code element set whose elements are formed from an alphabetic *[ numeric ] *[ alphanumeric ] *[ binary] character set.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.01.03

tähtmärgistik

Märgistik, mis sisaldab tähti ning võib sisaldada juhtmärke ja erimärke, kuid mitte numbreid.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.01.03

alphabetic character set

A character set that contains letters and may contain control characters, and special characters but not digits.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur