[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.04.29

tüübiteisendus

Ühe andmetüübi * andmeväärtuse esituse teisendus teise andmetüübi omaks, harilikult lubamatu andmetüüpide lahknevuse vältimiseks.
Märkus:
Arvtüüpide vaheline tüübiteisendus on sageli lubatav, kuid võib põhjustada täpsuse, esitustäpsuse või mõlema kadu.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.29

type conversion

Transformation of the representation of a data value of one data type to that of another data type, usually performed to avoid an illegal data type mismatch.
Märkus:
Type conversion among numeric type s frequently is permitted but may cause loss of accuracy, precision, or both.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.34

tüübitu

Omane andmeobjektile, mille kohta puudub andmetüübi ilmutatud deklaratsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.34

anonymous

Pertaining to a data object that has no explicit data type * declaration.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.06

tüüpkiri

Tüüp teksti sisaldav andmekandjale * talletatud kiri, mida saab individualiseerida näiteks ühe või mitme saaja nimede ja aadresside lisamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.06

form letter

A letter containing standard text stored on a data medium, that can be personalized by adding information such as the names and addresses of one or more recipients.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.38

tüüppalett

Raalgraafikas pildile sõltumatult ta sisust kohaldatav tüüpne värvistik.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.38

standard palette

In computer graphics, the standard set of colors applied to an image regardless of its contents.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.50

tüüpprotsess

organisatsioonis kõiki protsesse suunav alusprotsesside määratluste kogum
Märkus:
MÄRKUS 1. Need protsesside määratlused hõlmavad põhilisi protsessielemente (ja nende vahelisi seoseid), mis tuleb kogu organisatsioonis lülitada projektides rakendatavatesse määratletud protsessidesse. Tüüpprotsess kehtestab kogu organisatsioonis kooskõlalised tegevused ning on soovitav pikaajalise stabiilsuse ja täiustuse seisukohalt.
MÄRKUS 2. Organisatsiooni tüüpprotsesside kogum kirjeldab põhilisi protsessielemente, mis kuuluvad projektide määratletud protsesside koostisse. Ta kirjeldab ka nende protsessielementide vahelisi seoseid (näiteks järjestust ja liideseid).
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.50

standard process

the set of definitions of the basic processes that guide all processes in an organization
Märkus:
NOTE 1 These process definitions cover the fundamental process elements (and their relationships to each other) that must be incorporated into the defined processes that are implemented in projects across the organization. A standard process establishes consistent activities across the organization and is desirable for long-term stability and improvement.
NOTE 2 The organization’s set of standard processes describes the fundamental process elements that will be part of the projects’ defined processes. It also describes the relationships (for example, ordering and interfaces) between these process elements.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.08

UDP

Ligikaudu OSI etalonmudeli * transpordikihi * protokollidele vastava, ühenduseta side protokolli nimi.
Märkus:
UUDP on lühend nimetusest „User Datagram Protocol„ (kasutaja datagrammi protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.08

UDP

Name of a connectionless communication protocol, that corresponds approximatively to transport layer protocols within the OSI reference model.
Märkus:
UDP is an acronym for „User Datagram Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.06

ujukomabaas

Ujukomasüsteemis, ilmutamata püsiv positiivne täisarvuline ühest suurem järgualus, mis võetakse astmesse, mida ilmutatult näitab järk või mida esitab karakteristik, ning mis esitatava reaalarvu leidmiseks seejärel korrutatakse mantissiga.
Näide:
Artikli 05.04.02 näites on ilmutamata ujukomabaas 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.06

floating-point base

floating-point radix (synonym)

In a floating-point representation system the implicit fixed positive integer base, greater than unity, that is raised to the power explicitly denoted by the exponent or represented by the characteristic and then multiplied by the mantissa to determine the real number represented.
Näide:
In the example of entry 05.04.02 the implicit floating-point base is 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.02

ujukomaesitus

Reaalarvu esitus ujukomasüsteemis.
Näide:
Arvu 0,000 123 4 ujukomaesitus on 0,123 4 -3, kus 0,123 4 on mantiss ja -3 on järk.
Numeraalid on siin esitatud tavakomaga kümnendsüsteemis; ilmutamata järk on 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.02

floating-point representation

A representation of a real number in a floating-point representation system.
Näide:
A floating-point representation of the number 0,000 123 4 is
0,123 4 - 3
where
0,123 4 is the
mantissa:
-3 is the
exponent.
The
numerals are expressed in the variable-point decimal numeration system; the implicit base is 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.09

ujukomaregister

Register, mida kasutatakse andmete käsitluseks ujukomasüsteemis.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.09

floating-point register

A register used to manipulate data in a floating-point representation system.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.01

ujukomasüsteem

ujukomakuju (synonym)

Arvusüsteem, milles reaalarv esitatakse kahe eraldi numeraalina, nii et see reaalarv on mantissi, ühe numeraali ning sellise väärtuse korrutis, mis saadakse ilmutamata ujukomabaasi astendamisel järguga, mida näitab teine numeraal.
Märkus:
Ujukomasüsteemis on samal arvul palju esitusi, mis saadakse koma nihutamisega ja järgu vastava modifitseerimisega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.01

floating-pointrepresentationsystem

floating-pointsystem (synonym)

A numeration system in which a real number is represented by a pair of distinct numerals, the real number being the product of the mantissa, one of the numerals, and a value obtained by raising the implicit floating-point base to a power denoted by the exponent indicated by the second numeral.
Märkus:
In a floating-point representation system there are many representations of the same number obtained by moving the radix point and adjusting the exponent accordingly.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.10

ujukomatüüp

Reaaltüüp, mille iga andmeobjekt väljendatakse ujukomasüsteemis.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.10

floating-point type

A real type, each data object of which is expressed in a floating-point representation system.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur