[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.05.16

valikulause

case-lause (synonym)

Tingimuslause, mis sõltuvalt tingimusavaldise väärtusest valib täitmiseks ühe mitmest alternatiivsest lausejadast.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.16

case statement

A conditional statement that selects for execution one of a number of alternative sequences of statements depending upon the value of a conditional expression.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.24

valimine

vastuvõtule kutsumine (synonym)

Ühe või enama andmejaama kutsumine andmeid vastu võtma.
Märkus:
Valimist kasutatakse üldiselt mitmikühenduses, kuid võidakse kasutada ka kakspunktühenduses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.24

selecting

The process of requesting one or more data stations to receive data.
Märkus:
While generally used on a multipoint connection, selecting can be used on a point-to-point connection.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.07

valimine voolude ühtivusega

Ühe magnetmälu pesiku valikuline ümberlülitamine pesikumaatriksis ühe või mitme voolu rakendamisega nii, et magnetomootorjõudude resultaat ületab teatava läviväärtuse ainult valitud pesikus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.07

coincident-current selection

In an array of magnetic storage cells, the selective switching of one cell in the array by the simultaneous application of one or more currents such that the resultant magnetomotive force exceeds a threshold value only in the selected cell.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.39

valimisseadis

selektor (synonym)

Sisendseade, mis võimaldab valida alternatiivide hulgast ühe väärtuse.
Näide:
Funktsiooniklaviatuur.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.39

choice device

An input unit that provides one value to be selected from a set of alternatives.
Näide:
Example - A function keyboard.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.28

valimissignaal

Saate käivituseks kõike vajalikku informatsiooni esitav märgi järjend kommuteeritavas võrgus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.28

selection signal

In a switched network, the sequence of characters that represents all the information required to establish a call.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.06

vallas-

autonoomne (synonym)

autonoom- (synonym)

Omane arvuti otsese juhtimiseta töötava funktsionaalüksuse käitusele.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.06

offline (adjective)

off-line (synonym; adjective; GB)

Pertaining to the operation of a functional unit when not under the direct control of the computer.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.42

vallas-

autonoomne (synonym)

autonoom- (synonym)

Omane funktsionaalüksuse talitlusele, mis leiab aset sõltumatult arvuti põhitalitlusest või sellega rööbiti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.42

offline (adjective)

off-line (synonym; adjective; GB)

Pertaining to the operation of a functional unit that takes place either independently of, or in parallel with, the main operation of a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.21

valmendus

Teataval arvul treeningunäidistel põhinev kõnelejast sõltuva süsteemi * kõnetreening kasutajate tuvastuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.21

enrollment

Speech training of a speaker-dependent system to recognize users based on a given number of training samples.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.12

valmistuse plaanimise ja juhtimise süsteem

PPCS (synonym)

Andmetöötlussüsteem, mida kasutatakse tootmisplaanide koostamiseks, täitmiseks ja reguleerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.12

production planning control system

PPCS (synonym)

A data processing system used to generate, execute, and control manufacturing plans.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.08

valvega õppimine

Õpistrateegia, mille puhul kontrollitakse omandatud teadmust välisest teadmusallikast saadava tagasisidega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.08

supervised learning

A learning strategy in which the correctness of acquired knowledge is tested through feedback from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.06

valvel

Omane aktiivse * tegumi olekule, milles tegum ootab töötlust ega ole blokeeritud.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.06

ready

Pertaining to the task state of an executable * task in which the task is waiting for processing and is not blocked.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur