[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
31.03.08

valvega õppimine

Õpistrateegia, mille puhul kontrollitakse omandatud teadmust välisest teadmusallikast saadava tagasisidega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.08

supervised learning

A learning strategy in which the correctness of acquired knowledge is tested through feedback from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.06

valvel

Omane aktiivse * tegumi olekule, milles tegum ootab töötlust ega ole blokeeritud.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.06

ready

Pertaining to the task state of an executable * task in which the task is waiting for processing and is not blocked.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.10

valvetaimer

Taimer, mis seirab mingi signaali või funktsionaalüksuse olekut, et avastada etteantud kestust ületavaid passiivsusperioode või reaktsiooni hilistumisi.
Märkus:
Etteantud kestuse möödumisel võib valvetaimer aktiveerida alarmi või panna seiratava funktsionaalüksuse asemel tööle liias-funktsionaalüksuse.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.10

watchdog timer

A timer which monitors the state of a signal or a functional unit for inactivity or delay of response beyond a specified duration.
Märkus:
Upon lapse of the specified duration, the watchdog timer may activate an alarm or cause a redundant functional unit to take over the functional unit being monitored.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.09

valveta õppimine

Õpistrateegia, mis seisneb mitmesuguste olemite vaatlemises ja analüüsimises ning otsustamises, et mõned nende alamhulgad on rühmitatavad teatud klassideks, sooritamata omandatud teadmuse õigsuse kontrolli välistest teadmusallikatest saadava tagasisidega.
Märkus:
Kui mõiste on moodustatud, antakse talle nimi, mida võib kasutada järgneval muude mõistete õppimisel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.09

unsupervised learning

learning without a teacher (synonym)

A learning strategy that consists in observing and analysing different entities and determining that some of their subsets can be grouped into certain classes, without any correctness test being performed on acquired knowledge through feedback from external knowledge sources.
Märkus:
Once a concept is formed, it is given a name that may be used in subsequent learning of other concepts.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.13

vanandamine

Praakimis test, mis kasutab mitteparandatava funktsionaalüksuse funktsionaalset käitust.
Märkus:
Praakimistest on mõeldud defektsete või tõenäoliselt tõrkeid ilmutavate funktsionaalüksuste avastamiseks ja kõrvaldamiseks (vt IEV 191-14-09).
Määratlus standardiartiklis IEV 191-17-03 on sisuliselt sama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.13

burn in (noun)

A screening test employing the functional operation of a nonrepairable functional unit.
Märkus:
A screening test is intended to detect and remove defective functional units or those likely to exhibit early failures (see IEV 191-17-03).
The definition in IEV 191-17-03 is essentially the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.1

vara

miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus. [ISO/IEC 13335-1:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.1

asset
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.3

vara

miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
Märkus:
MÄRKUS. Varade tüüpe on palju, sealhulgas järgmised: &br;a) infovara; &br;c) tarkvara, näiteks arvutiprogramm;&br;e) füüsiline vara, näiteks arvuti;&br;g) teenused;&br;i) inimesed ning nende kvalifikatsioon, oskused ja kogemused;&br;k) mitteainelised varad, näiteks maine ja kuvand.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.3

asset

anything that has value to the organization
Märkus:
NOTE There are many types of assets, including: &br;b) information;&br; d) software, such as a computer program;&br;f) physical, such as computer;&br;h) services;&br;j) people, and their qualifications, skills, and experience; and &br;l) intangibles, such as reputation and image.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.29

varane sidumine

Selliste programmikeelte tunnusomadus, mis sooritavad enamiku sidumistest * transleerimise ajal, harilikult täitmise * tõhususe saavutamiseks.
Näide:
COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.29

early binding

A characteristic of programming languages that perform most bindings during translating, usually to achieve execution * efficiency.
Näide:
COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.30

varipöördus

Volitamatu juurdepääs andmetöötlussüsteemile volitatud kasutaja seadusliku ühenduse kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.30

piggyback entry

Unauthorized access to a data processing system via an authorized user's legitimate connection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.52

varjama

Kasutaja vaatel kuvatavat objekti osaliselt või täielikult teise objektiga katma.
Näide:
Katma üht kuvaakent osaliselt teisega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.52

obscure

To block the user's view of part or all of a displayed object with another.
Näide:
Example - To partially block one window (1) with another.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.20

varjama

Takistama objekti või ta osa esitust pildil, mingi segava objekti tõttu.
Näide:
teist akent kattev graafikaaken ekraanil; kuubi esipind varjab tagapinna; stseenis võib objekt varjata ta taga asuvaid objekte.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.20

to occlude

To prevent the appearance of all or part of an object (30.01.07 A) in an image (30.01.08) due to the presence of an interfering object.
Näide:
A graphic window that overlaps another on a screen. The front surface of a cube occludes the back surface. An object in a scene (30.01.18) may occlude objects behind it.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur