[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.02.16

vastastikku välistus

Printsiip, mis nõuab, et sama ühismuutuja poole pöörduda või kriitiliste sektsioonide rühma liikmeid täita saaks korraga ainult üks asünkroonprotsess.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.16

mutual exclusion

A principle requiring that, at a given time, only one asynchronous procedure may access the same shared variable or execute members of a group of critical sections.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.28

vastastikune kahtlus

Interaktsioonis olevate olemite vaheline suhe, mille puhul kumbki olem ei usalda teist olemit piisavalt toimimaks õigesti või turvaliselt mingi omandi suhtes.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.28

mutual suspicion

The relationship between interacting entities in which neither entity relies upon the other entity to function correctly or securely with respect to some property.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.19

vastastikune rekursioon

Olukord, kus kaks alamprogrammi * kutsuvad üksteist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.19

simultaneous recursion

A situation in which two subprograms call each other.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.17

vastavus

Paaride moodustus kahe pildi punktidest, nii et kumbki paari kuuluv punkt on sama ruumipunkti kujutis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.17

correspondence

The pairing of points in two images (30.01.08) such that each point in a pair of points is the image of the same point in space.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.03

vastumeede

Toiming, vahend, protseduur, meetod või muu abinõu, mis on mõeldud minimeerima nõrkust.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.03

countermeasure

An action, device, procedure, technique, or other measure that is designed to minimize vulnerability.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.08

vastus

Sõnum artikli autorile foorumil või teatetahvlil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.08

response

In a forum or on a bulletin board, a message to the author of a posting.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.18

vastuseprimitiiv

Teenusetarbijalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenusetarbija on lõpetanud mingi protseduuri, mis eelnevalt aktiveeriti indikatsiooniprimitiiviga samas teenusepääsupunktis.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.18

response primitive

A primitive issued by a service user to indicate that it has completed a procedure previously invoked by an indication primitive at the same service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.19

vastuvõtt

Edastussamm, mille käigus kasutajaagent kannab sõnumi või teate üle ta otsekasutajale või teine sidesüsteem kannab selle üle ta kaudkasutajale.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.19

receipt

A transmittal step in which either a user agent conveys a message or report to its direct user, or another communication system conveys it to an indirect user.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.14

vastuvõttev teenusetarbija

teenuseneel (synonym)

Ühenduse * andme teisaldusfaasis või ühenduseta edastuse üksikjuhul andmeneeluna toimiv teenusetarbija.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.14

receiving service user

A service user that acts as a data sink during the data transfer phase of a connection or during a particular instance of connectionless-mode transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.12

vastuvõtu puudumise teatis

Lähetajale * individuaalsõnumi * vastuvõtu ebaõnnestumisest, mitteaktsepteerimisest või hilinemisest teatav saajateatis.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.12

nonreceipt notification

An interpersonal notification that reports to the originator a failure to receive, a failure to accept, or a delay in reception of an interpersonal message.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.11

vastuvõtuteatis

Lähetajale * individuaalsõnumi õnnestunud vastuvõtust teatav saajateatis.
Märkus:
Õnnestunud vastuvõtt võib hõlmata ka individuaalsõnumi oodatavat ja korraldatud tulevast vastuvõttu.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.11

receipt notification

An interpersonal notification that reports to the originator of an interpersonal message the successful receipt of an interpersonal message.
Märkus:
Successful receipt may include expected and arranged future receipt of the interpersonal message.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur