[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.02.13

väline

välis- (synonym)

Omane keeletarindile, mis on defineeritud väljaspool moodulit, milles talle viidatakse.
Märkus:
Nime andmiseks ja kogu määratluse välisuse osutamiseks võib moodulis olla vajalik deklaratsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.13

external

Pertaining to a language construct that is defined outside the module in which it is referenced.
Märkus:
A declaration may be required within the module to provide.a name and to indicate that the complete definition is external.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.15

välismälu

välissalvesti (synonym)

Mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljundkanalite kaudu.
Märkus:
Välismälu võib mõnikord lugeda välisseadmeks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.15

external storage

auxiliary storage (synonym)

Storage that is accessible to a processor only through input-output channels.
Märkus:
An external storage may sometimes be considered as peripheral equipment.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.19

välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.19

calculator with external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.07

välisseadmed

Kõik seadmed, mida juhib mingi teatav arvuti, ja mis suudavad sellega suhelda.
Näide:
Sisend-väljundseadmed, * välissalvesti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.07

peripheral equipment

Any device that is controlled by and can communicate with a particular computer.
Näide:
Input-output units, * external storage.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.17

välissidestus

Sidestus, mille puhul muutujate sidestust saab reguleerida, piirates seda nii, et ta puudutab ainult neid muutujaid, mis on formaalselt deklareeritud välisteks.
Märkus:
PL/1 on üks neid programmikeeli, millel on välissidestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.17

external coupling

Coupling in which the coupling of variables can be controlled by limiting it to those variables that are formally declared to be external.
Märkus:
PL/1 is one of the programming languages with this capability.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.03

välisskeem

Andmebaasi skeemi see osa, mis puudutab välistaset ning mis määrab konkreetses kasutajavaates võimalike lause kogumite esitused, kaasa arvatud nende esituste manipuleerimisaspektid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.03

external schema

The part of a database schema that pertains to the external level and that defines the external representations of the possible collections of sentences within a particular user view including the manipulation aspects of these representations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.01

välistase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad informatsiooni * kasutajakeskset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.01

external level

A level of consideration at which all aspects deal with the user-oriented representation of information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.08

välistav-VÕI-lülitus

mitteekvivalentsuslülitus (synonym)

Mitteekvivalentsi * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.08

EXCLUSIVE-OR gate

EXCLUSIVE-OR element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of non-equivalence.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.06

välistuslülitus

Välistuse * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.06

NOT-IF-THEN gate

NOT-IF-THEN element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of exclusion.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.15

välistustehe

välistus (synonym)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui esimese operandi Boole'i väärtus on 1 ja teise operandi Boole'i väärtus on 0.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.15

exclusion

NOT-IF-THEN operation (synonym)

AND-NOT operation (synonym; deprecated)

EXCEPT operation (synonym; deprecated)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if the first operand has the Boolean value 1 and the second has the Boolean value 0.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.55

väljalõikus

maskimine (synonym)

Kõigi lõikemaski piires asuvate kuvaelementide tõkestamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.55

shielding

reverse clipping (synonym)

Suppression of all display elements that lie within a given clip mask.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur