[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.02.19

välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.19

calculator with external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.07

välisseadmed

Kõik seadmed, mida juhib mingi teatav arvuti, ja mis suudavad sellega suhelda.
Näide:
Sisend-väljundseadmed, * välissalvesti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.07

peripheral equipment

Any device that is controlled by and can communicate with a particular computer.
Näide:
Input-output units, * external storage.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.17

välissidestus

Sidestus, mille puhul muutujate sidestust saab reguleerida, piirates seda nii, et ta puudutab ainult neid muutujaid, mis on formaalselt deklareeritud välisteks.
Märkus:
PL/1 on üks neid programmikeeli, millel on välissidestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.17

external coupling

Coupling in which the coupling of variables can be controlled by limiting it to those variables that are formally declared to be external.
Märkus:
PL/1 is one of the programming languages with this capability.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.03

välisskeem

Andmebaasi skeemi see osa, mis puudutab välistaset ning mis määrab konkreetses kasutajavaates võimalike lause kogumite esitused, kaasa arvatud nende esituste manipuleerimisaspektid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.03

external schema

The part of a database schema that pertains to the external level and that defines the external representations of the possible collections of sentences within a particular user view including the manipulation aspects of these representations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.01

välistase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad informatsiooni * kasutajakeskset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.01

external level

A level of consideration at which all aspects deal with the user-oriented representation of information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.08

välistav-VÕI-lülitus

mitteekvivalentsuslülitus (synonym)

Mitteekvivalentsi * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.08

EXCLUSIVE-OR gate

EXCLUSIVE-OR element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of non-equivalence.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.06

välistuslülitus

Välistuse * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.06

NOT-IF-THEN gate

NOT-IF-THEN element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of exclusion.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.15

välistustehe

välistus (synonym)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui esimese operandi Boole'i väärtus on 1 ja teise operandi Boole'i väärtus on 0.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.15

exclusion

NOT-IF-THEN operation (synonym)

AND-NOT operation (synonym; deprecated)

EXCEPT operation (synonym; deprecated)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if the first operand has the Boolean value 1 and the second has the Boolean value 0.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.55

väljalõikus

maskimine (synonym)

Kõigi lõikemaski piires asuvate kuvaelementide tõkestamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.55

shielding

reverse clipping (synonym)

Suppression of all display elements that lie within a given clip mask.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.54

välja meldima

välja logima (synonym)

Seanssi lõpetama.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.54

to log off

to log out (synonym)

To end a session.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.07

välja saalima

Teisaldama * andme kogumeid, näiteks mitmesuguse mahuga faile või programme * põhimälust * välismällu, et vabastada põhimälu muuks otstarbeks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.07

to roll out

To transfer sets of data, such as files or computer programs of various sizes, from main storage to auxiliary storage for the purpose of freeing main storage for another use.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur