[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.AA.09.07

diaadtransformatsioon
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.09.07

dyadic transformation
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.12

diagnostikafunktsioon

Funktsionaalüksuse võime avastada tõrkeid ja tuvastada vea tüüpi.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.12

diagnostic function

The capability of a functional unit to detect problems and to identify the type of error.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.15

diagnostikaprogramm

Programm, mis on mõeldud avastama, lokaliseerima ja kirjeldama rikkeid seadmetes või vigu programmides.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.15

diagnostic program

A program that is designed to detect, locate, and describe faults in equipment or errors in programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.09

diagnostiline

diagnostika- (synonym)

Rikete, tõrgete või eksituste avastamisse, analüüsi või kirjeldamisse puutuv.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.09

diagnostic (adjective)

Pertaining to the detection, analysis, or description of faults, failures, or mistakes.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.33

dialoogiboks

dialoogikast (synonym)

Hüpikaken, millesse saab sisestada andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.33

dialog box

A pop-up window into which data may be entered.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.10

dialoogimoodul

dialoogliides (synonym)

Teadmussüsteemi komponent, mis suhtleb kasutajaga dialoogrežiimis.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.10

dialog component

The component of a knowledge-based system that interfaces with the user in a conversational manner.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.03

dialoogrežiim

interaktiivne režiim (synonym)

ajajaotus (synonym; vananenud)

Arvutisüsteemi tööviis, mille puhul kasutaja ja süsteemi vahel leiavad aset vahelduvad sisestused ja reaktsioonid kahe inimese vahelise dialoogi meenutava sarjana.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.03

conversational mode

interactive mode (synonym)

time sharing (synonym; deprecated)

A mode of operation of a computer system in which a sequence of alternating entries and responses between a user and the system takes place in a manner similar to a dialogue between two persons.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.04

diferentsiaalkodeerimine

diferentskodeerimine (synonym)

Digitaal * andmete voo kodeerimine, mis alates teisest elemendist esitab iga elementi selle ja eelmise elemendi väärtuste vahena.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.04

differential encoding

Encoding of a digital * data stream in which each element except the first is represented as the difference in value between that element and the previous element.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.04

diferentsiaalne Manchesteri kodeerimine

diferentsiaalne bifaaskodeerimine (synonym)

Kahend- faaskodeerimine, kus igale bitile kinnistatud ajavahemiku poolitab siire ning biti väärtuse, st vastavalt „0„ või „1„, määrab teise siirde olemasolu või puudumine selle ajavahemiku alguses.
Märkus:
Siire võib aset leida mingi füüsikalise muutuja (näiteks pinge, magnetilise polaarsuse või valguse intensiivsuse) kahe oleku vahel.
Kui füüsikaline muutuja on elektriline, ei sõltu see kodeerimistüüp polaarsusest ning signaal ei sisalda alaliskomponenti.
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.04

differential Manchester encoding

A binary * phase encoding in which the time interval assigned to each bit is divided in half by a transition and the presence or absence of another transition at the beginning of the time interval determines the value of the bit, i.e. a„0„ or a „1„, respectively.
Märkus:
The transition may occur between two states of a physical variable such as voltage, magnetic polarity, or light intensity.
If the physical variable is electrical, this type of encoding is polarity-independent and is free of a DC component.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.20

diferentsiaalne PCM

DPCM (synonym)

Raalgraafika digitaalsüsteem, kus edastatavad või salvestatavad andmed esitavad mitte andmeelemente (nt pikseleid) endid, vaid nende erinevusi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.20

differential PCM

DPCM (synonym)

In computer graphics, a digital system where the data transmitted or stored represents the difference between data elements (for example, pixels), rather than the data elements themselves.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.07

diferentsiaalvõimendi

Kahe sisend ahelaga võimendi, mis võimendab kahe sisend signaali vahet.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.07

differential amplifier

An amplifier that has two input circuits and that amplifies the difference between the two input signals.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur