[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.04.10

dialoogimoodul

dialoogliides (synonym)

Teadmussüsteemi komponent, mis suhtleb kasutajaga dialoogrežiimis.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.10

dialog component

The component of a knowledge-based system that interfaces with the user in a conversational manner.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.03

dialoogrežiim

interaktiivne režiim (synonym)

ajajaotus (synonym; vananenud)

Arvutisüsteemi tööviis, mille puhul kasutaja ja süsteemi vahel leiavad aset vahelduvad sisestused ja reaktsioonid kahe inimese vahelise dialoogi meenutava sarjana.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.03

conversational mode

interactive mode (synonym)

time sharing (synonym; deprecated)

A mode of operation of a computer system in which a sequence of alternating entries and responses between a user and the system takes place in a manner similar to a dialogue between two persons.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.04

diferentsiaalkodeerimine

diferentskodeerimine (synonym)

Digitaal * andmete voo kodeerimine, mis alates teisest elemendist esitab iga elementi selle ja eelmise elemendi väärtuste vahena.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.04

differential encoding

Encoding of a digital * data stream in which each element except the first is represented as the difference in value between that element and the previous element.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.04

diferentsiaalne Manchesteri kodeerimine

diferentsiaalne bifaaskodeerimine (synonym)

Kahend- faaskodeerimine, kus igale bitile kinnistatud ajavahemiku poolitab siire ning biti väärtuse, st vastavalt „0„ või „1„, määrab teise siirde olemasolu või puudumine selle ajavahemiku alguses.
Märkus:
Siire võib aset leida mingi füüsikalise muutuja (näiteks pinge, magnetilise polaarsuse või valguse intensiivsuse) kahe oleku vahel.
Kui füüsikaline muutuja on elektriline, ei sõltu see kodeerimistüüp polaarsusest ning signaal ei sisalda alaliskomponenti.
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.04

differential Manchester encoding

A binary * phase encoding in which the time interval assigned to each bit is divided in half by a transition and the presence or absence of another transition at the beginning of the time interval determines the value of the bit, i.e. a„0„ or a „1„, respectively.
Märkus:
The transition may occur between two states of a physical variable such as voltage, magnetic polarity, or light intensity.
If the physical variable is electrical, this type of encoding is polarity-independent and is free of a DC component.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.20

diferentsiaalne PCM

DPCM (synonym)

Raalgraafika digitaalsüsteem, kus edastatavad või salvestatavad andmed esitavad mitte andmeelemente (nt pikseleid) endid, vaid nende erinevusi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.20

differential PCM

DPCM (synonym)

In computer graphics, a digital system where the data transmitted or stored represents the difference between data elements (for example, pixels), rather than the data elements themselves.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.07

diferentsiaalvõimendi

Kahe sisend ahelaga võimendi, mis võimendab kahe sisend signaali vahet.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.07

differential amplifier

An amplifier that has two input circuits and that amplifies the difference between the two input signals.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.18

difoon

Kõne lõik, mis ulatub ühe foneemi püsivast osast järgmise foneemi püsiva osani ja sisaldab siirdeosa.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.18

diphone

A speech segment extending from the stable part of one phoneme to the stable part of the following phoneme and containing the transitional part.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.19

digitaal-analoogmuundur

D/A-muundur (synonym)

DAC (synonym)

Andmeid * digitaalesitusest * analoogesitusse * muundav * funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.19

digital-to-analog converter

D/A converter (synonym)

DAC (synonym)

A functional unit that converts * data from a digital representation to an analog representation.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.04

digitaalarvuti

raal (synonym)

kompuuter (synonym)

Arvuti, mida juhivad sisemiselt talletatud * programmid ning mis on võimeline kasutama ühist mäluseadet kogu programmi või ta osa jaoks ja ka programmide täitmiseks vajalike kõigi andmete või nende osa jaoks, täitma kasutaja kirjutatud või kasutaja määratud programme, sooritama kasutaja määratud menetlusi digitaalselt esitatud diskreetandmetega, kaasa arvatud aritmeetikatehted ja loogikatehted, ning täitma programme, mis täitmise ajal modifitseerivad end.
Märkus:
Inglise ja eesti keeles kasutatakse infotöötluses * digitaalarvuti ( digital computer) tähenduses sageli terminit arvuti ( computer).
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.04

digital computer

A computer that is controlled by internally stored * programs and that is capable of using common storage for all or part of a program and also for all or part of the data necessary for the execution of the programs; performing user-designated manipulation of digitally represented discrete data, including arithmetic operations and logic operations; and executing programs that modify themselves during their execution.
Märkus:
In English, in information processing, the term computer is often used to refer to a digital computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.10

digitaalesitus

digitaalkuju (synonym)

Muutuja kvanditud väärtuse diskreetesitus, s.t. arvu esitus numbritega, koos võimalike erimärkide ja tühikutega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.10

digital representation

A discrete representation of a quantized value of a variable, that is, the representation of a number by digits, perhaps together with special characters and the space character.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.04

digitaalne

digitaal- (synonym)

number- (synonym)

Omane andmetele, mis koosnevad numbritest, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.04

digital

Pertaining to data that consist of digits as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur