[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.05.17

hallitase

Digitaalpildi * pikseliga seotud väärtus, mis esitab alg stseeni * heledust selle pikseliga esitatava punkti läheduses.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.17

gray level

gray shade (synonym)

A value associated with a pixel (13) in a digital image (30.02.03), representing the luminance of the original scene (30.01.18) in the vicinity of the point represented by the pixel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.18

halli vahemik

Hallitaseme tolerants lävimeetodites, harilikult reguleeritav 0 kuni 100%, st valgest mustani.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.18

gray span

The allowance of gray level (30.05.17) acceptance in thresholding techniques usually adjustable from 0-100% of black to white.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.43

hallskaalamorfoloogia

Hallskaalaliste struktureerivate elementide rakendamine hallskaalapildi filtreerimiseks, harilikult objekti pinna defektide parandamiseks kaamera vaateväljas.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.43

gray scale morphology

The application of gray scale structuring elements to filter a gray scale image (30.01.08), usually to enhance surface flaws in an object (30.01.07 A) in the field of view of the camera.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.08

hallskaalanägemine

Pildi analüüs ta sisu hallide varjundite põhjal.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.08

gray-scale vision

The analysis of an image (30.01.08) based on shade of gray content.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.1

hankija

huvipool, kes hangib või soetab tarnijalt toodet või teenust [ISO/IEC 15288]
Märkus:
MÄRKUS. Muud hankija kohta tavaliselt kasutatavad terminid on ostja, klient, soetaja. Hankija võib ühtlasi olla omanik, kasutaja või ekspluatatsiooniorganisatsioon.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.1

acquirer

the stakeholder that acquires or procures a product or service from a supplier [ISO/IEC 15288]
Märkus:
NOTE Other terms commonly used for an acquirer are buyer, customer, purchaser. The acquirer may at the same time be the owner, user or operating organization.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.11

hargnemispunkt

hargmik (synonym)

Koht programmis, kus vaataja saab interaktiivmeedium esituses valida kahe või mitme tee vahel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.11

branching point

In an interactive medium presentation, a location in a program where the user may choose among two or more paths.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.04.10

hargotsing

puuotsing (synonym)

Puustruktuuris toimuv otsing, mille igal sammul saab otsustada, millise osa puust võib edasise otsinguta kõrvale jätta.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.10

tree search

In a tree structure, a search in which it is possible to decide, at each step, which part of the tree may be rejected without a further search.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.03

haru

Otseühendustee võrgu kahe sõlme vahel.
Märkus:
Võrgu topoloogias või mingis abstraktses struktuuris on ühendusteedeks jooned skeemil. Arvutivõrgus on ühendusteedeks andmesidelülid.
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.03

branch

In a network, a direct interconnection between two nodes.
Märkus:
In network topology or in an abstract arrangement, the branches are lines on a scheme. In a computer network, the branches are data links.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.30

harvendamine

Probleemilahenduse optimeerimismeetod otsingupuu ühe või mitme haru kõrvalejätuks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.30

pruning

cut-off (synonym)

A problem solving optimization technique for ignoring one or more branches in a search tree.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.11

Hebbi õpe

Õppimine, mis suurendab neuroseose * seosekaalu, kui kaks tehisneuronit aktiveeritakse sünkroonselt, ja vähendab seosekaalu, kui need neuronid aktiveeritakse asünkroonselt.
Märkus:
Lihtsaimal juhul on seosekaalu muudatuse suurus võrdeline vastava kahe väljund väärtuse korrutisega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.11

Hebbian learning

Learning that increases the connection weight of a neural connection if the two artificial neurons are activated synchronously and decreases the connection weight if the neurons are activated asynchronously.
Märkus:
In the simplest case, the amount of change of the connection weight is proportional to the product of the two output values.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.08

heledus

Valgushulk, mille kiirgab piksel või kuvapinna teatav ala.
Märkus:
Heledus on üks värvuse kolmest atribuudist.
Inglise keeles on heleduse tähenduses levinud termin „intensity„ („intensiivsus„).
Termini „heledus„ määratlus standardis IEC 50845 nr. 845-01-35 erineb siinsest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.08

luminance

The amount of light that is emitted by a pixel (13) or by a particular area of a display surface.
Märkus:
- Luminance is one of the three attributes (28) of color.
- Intensity is a commonly-used term for luminance.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur