[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.05.08

heledus

Valgushulk, mille kiirgab piksel või kuvapinna teatav ala.
Märkus:
Heledus on üks värvuse kolmest atribuudist.
Inglise keeles on heleduse tähenduses levinud termin „intensity„ („intensiivsus„).
Termini „heledus„ määratlus standardis IEC 50845 nr. 845-01-35 erineb siinsest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.08

luminance

The amount of light that is emitted by a pixel (13) or by a particular area of a display surface.
Märkus:
- Luminance is one of the three attributes (28) of color.
- Intensity is a commonly-used term for luminance.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.01

heli

Õhu või muu meediumi võnkumine, mis saab põhjustada kuulmisnärvide kaudu aistingu.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.01

sound

A vibration of air or other medium capable of causing a sensation through the auditory nerves.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.04

heterarhia

Sellise süsteemi struktuur, mille komponendid saavad üksteisega otse suhelda.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.04

heterarchy

The structure of a system whose components can communicate directly with each other.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.04

heterogeenne arvutivõrk

heterogeenne võrk (synonym)

Arvutivõrk, mille arvutid erinevad oma arhitektuurilt, kuid suudavad üksteisega suhelda.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.04

heterogeneous computer network

heterogeneous network (synonym)

A computer network in which computers have dissimilar architectures but are able to communicate with each other.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.03

hetkkoopia

Ajutine pilt * kuvaruumis.
Näide:
Kujutis vedelkristallekraanil.
Märkus:
See määratlus on standardis 2382-01:1993 antud määratlus raalgraafikale kohandatult.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.03

soft copy

A nonpermanent display image on a display space.
Näide:
An image on a liquid crystal display.
Märkus:
This definition is an adaptation to computer graphics of the one given in 2382-01:1993.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.05

hetkkoopia

Informatsiooni ajutine väljastus kuuldaval või nähtaval kujul. Mälu sisu ajutine kujutis.
Näide:
Kuva kineskoobi ekraanil.
Märkus:
Määratluse teine lause on prantsuskeelse algteksti tõlge.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.05

soft copy

Nonpermanent output of information in audio or visual format.
Näide:
A cathode ray tube display.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.09

hetktõmmis

hetkdamp (synonym)

Teatud hetkel mälus või andmebaasis asunud kõigi andmete või nende osade koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.09

snapshot dump

A copy of all or portions of the data contained in memory or in a database at a particular point in time.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.01.01

heuristiline meetod

Suvaline uurimislik probleemilahenduse meetod, mille puhul lähend tulemite sarja põhjal hinnatakse edenemist lõpliku tulemi poole, näiteks suunatavate katsete ja eksituste protsessiga.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.01

heuristic method

Any exploratory method of solving problems in which an evaluation is made of the progress towards an acceptable final result using a series of approximate results, for example by a process of guided trial and error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.27

heuristiline otsing

Kogemusel ja arvamustel põhinev probleemilahendus, mida kasutatakse otsingu tõhustamiseks, taotledes vastuvõetavaid tulemusi, kuid garanteerimata edu.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.27

heuristic search

Problem solving based on experience and judgment, used to improve the efficiency of a search in order to obtain acceptable results without guarantee of success.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.09

heuristiline reegel

Kindla juhtumi tarbeks koostatud reegel, millega formaliseeritakse teadmus ja kogemus, mida ekspert kasutab probleemi lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.09

heuristic rule

An ad hoc rule written to formalize the knowledge and experience an expert uses to solve a problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.04

heuristiline õppimine

Katse- või hindamistulemitest või katsete ja eksituste meetoditega saadud tulemitest tuletatud õpistrateegia.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.04

heuristic learning

A learning strategy developed from results of experimentation, of evaluation, or of trial-and-error methods.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur