[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
29.01.06

häälesignaal

Häälest koosnev akustiline signaal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.06

voice signal

An acoustic signal consisting of voice.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.19

hääletuvasti

Funktsionaalüksus, mis tuvastab piiratud arvu suulisi käske ja muundab nad ekvivalentseteks digitaalsignaalideks, mis võivad olla arvuti * sisendandmeteks või algatada muid soovitud toiminguid.
Märkus:
Sellist algelist välisseadet võidakse kasutada koos kõnetuvastiga või ilma selleta.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.19

voice-recognition unit

A functional unit that recognizes a limited number of voice commands and converts them to equivalent digital signals which can serve as computer * input or initiate other desired actions.
Märkus:
Such primitive peripheral equipment may be used with or without a speech recognizer.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.31

hääletuvastus

Funktsionaalüksuse sooritatav häälesignaali muundamine selle hääle teatud akustiliste tunnuste esituseks.
Märkus:
Hääletuvastust kasutatakse kõneleja tuvastuses.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.31

voice recognition

The conversion, by a functional unit, of a voice signal to a representation oh some acoustic features of the voice.
Märkus:
Voice recognition is used in speaker recognition.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.13

häälinteraktiivne süsteem

Funktsionaalüksus * interaktiivseks häälvastuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.13

voice interactive response system

VIRS (synonym)

A functional unit for interactive-voice response.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.15

häälkonsultant

Häälvastus süsteem toonklahvide või suuliste päringutega antavate kutsete ja/või sõnumite suunamise abistamiseks.
Märkus:
Häälkonsultant on häälserveri näide.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.15

automated attendant

auto-attendant (synonym)

A voice response system for helping routing of calls and/or messages via either touch-tone or spoken requests.
Märkus:
An automated attendant is an example of voice server.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.16

häälkorrektor

kuulderiider (synonym)

Mustandmaterjali eelvaatur, mis vigade leidmiseks tekstist, ebasobivate tarindite avastamiseks ja kirjalikus materjalis sisalduva sõnumi adekvaatsuse hindamiseks tekitab väljundkõne.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.16

voice previewer

A previewer of draft material which provides a speech output for spotting errors in text, identifying improper constructions and evaluating the adequacy of the message contained in the written material.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.20

häälmenüü

Menüü, mis pakub kasutajale valiku suuliste variantide hulgast.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.20

voice menu

spoken menu (synonym)

A menu offering the user a choice among a set of spoken options.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.14

häälserver

Häälvastust andev server.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.14

voice server

A server that provides voice response.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.11

häälvastus

Kasutaja päringule vastuseks antav sünteesitud kõnesignaal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.11

voice response

VR (synonym)

A synthesized speech signal provided in reply to a user request.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.06

hübriidarvuti

Arvuti, milles on analoogarvuti komponendid ja digitaalarvuti komponendid digitaal-analoogmuundurite ja analoog-digitaalmuundurite kaudu ühendamise teel integreeritud.
Märkus:
Hübriidarvuti võib kasutada või tekitada analoogandmeid ja diskreetandmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.06

hybrid computer

A computer that integrates analog computer components and digital computer components by interconnection of digital-to-analog converters and analog-to-digital converters.
Märkus:
A hybrid computer may use or produce analog data and discrete data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.06

hüperdokument

hüpermeediumdokument (synonym)

Integraalsest dokumendi kogumist koosnev objekt.
Märkus:
Hüperdokumendi integraalse hooldusega rakenduses võib mingi detaili muutmine ühel vaatel kutsuda automaatselt esile detailide muutusi teistel vaadetel; hooldus võib ka muuta sisu poole pöördumise võimalust.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.06

hyperdocument

hypermedia document (synonym)

An object consisting of an integrated set of documents.
Märkus:
In an application featuring integrated maintenance of a hyperdocument, a change of detail in one view may automatically produce changes in detail in other views; alternatively, maintenance may change ability to access the content.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur