[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
29.03.16

häälkorrektor

kuulderiider (synonym)

Mustandmaterjali eelvaatur, mis vigade leidmiseks tekstist, ebasobivate tarindite avastamiseks ja kirjalikus materjalis sisalduva sõnumi adekvaatsuse hindamiseks tekitab väljundkõne.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.16

voice previewer

A previewer of draft material which provides a speech output for spotting errors in text, identifying improper constructions and evaluating the adequacy of the message contained in the written material.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.20

häälmenüü

Menüü, mis pakub kasutajale valiku suuliste variantide hulgast.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.20

voice menu

spoken menu (synonym)

A menu offering the user a choice among a set of spoken options.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.14

häälserver

Häälvastust andev server.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.14

voice server

A server that provides voice response.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.11

häälvastus

Kasutaja päringule vastuseks antav sünteesitud kõnesignaal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.11

voice response

VR (synonym)

A synthesized speech signal provided in reply to a user request.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.06

hübriidarvuti

Arvuti, milles on analoogarvuti komponendid ja digitaalarvuti komponendid digitaal-analoogmuundurite ja analoog-digitaalmuundurite kaudu ühendamise teel integreeritud.
Märkus:
Hübriidarvuti võib kasutada või tekitada analoogandmeid ja diskreetandmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.06

hybrid computer

A computer that integrates analog computer components and digital computer components by interconnection of digital-to-analog converters and analog-to-digital converters.
Märkus:
A hybrid computer may use or produce analog data and discrete data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.06

hüperdokument

hüpermeediumdokument (synonym)

Integraalsest dokumendi kogumist koosnev objekt.
Märkus:
Hüperdokumendi integraalse hooldusega rakenduses võib mingi detaili muutmine ühel vaatel kutsuda automaatselt esile detailide muutusi teistel vaadetel; hooldus võib ka muuta sisu poole pöördumise võimalust.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.06

hyperdocument

hypermedia document (synonym)

An object consisting of an integrated set of documents.
Märkus:
In an application featuring integrated maintenance of a hyperdocument, a change of detail in one view may automatically produce changes in detail in other views; alternatively, maintenance may change ability to access the content.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.10

hüperkuupvõrk

hüperkuup (synonym)

Hüperrestvõrk, mille servad on kahanenud kahe sõlmeni.
Märkus:
Sõlmi on n-mõõtmelises hüperkuubis 2 n.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.10

hypercube network

hypercube (synonym)

A hypergrid network the edges of which are reduced to two nodes.
Märkus:
An n-dimensional hypercube has 2 n nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.01

hüperlink

hüpermeediumlink (synonym)

Hüpermeediumnavigatsiooni võimaldav orienteeritud loogiline ühendus hüpermeedium rakenduse diskreetsete andme üksuste vahel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.01

hyperlink

hypermedia link (synonym)

An oriented logical connection between discrete units of data in a hypermedia application, which allows for hypermedia navigation.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.07

hüpermeedium

hüpertekst (synonym; mittesoovitatav)

Hüpermeediumiliste mõistete, rakenduste ja meetodite valdkond.
Märkus:
Vt joonised 2 ja 3.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.07

hypermedia (noun)

hypertext (synonym; deprecated)

The domain of hypermedia concepts, applications, and techniques.
Märkus:
See figures 2 and 3.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.06

hüpermeedium- (adjektiiv)

hüpermeediumiline (synonym; adjektiiv)

Omane andmete esitusele hüpermeediumisõlmedes, mida ühendavad hüperlingid.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.06

hypermedia (adjective)

Pertaining to the presentation of data in hypermedia nodes, that are connected by hyperlinks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.01

hüpermeediumiriist

Rakendus, mis võimaldab luua või esitada hüpermeediumit.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.01

hypermedia tool

An application that allows authoring or presenting hypermedia.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur