[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.09.01

informatsiooni peitmine

Printsiip, mille kohaselt välditakse keeletarindi või ta konkreetsete üksikasjade kätte- või teatavakssaadavus kasutajale, välja arvatud kasutajale oluliseks peetavad üksikasjad.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.01

information hiding

The principle of denying access to or knowledge of a language construct or specific details thereof, except for those details considered essential for the user to know.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.03.02

infosisaldus

Kindla tõenäosusega sündmuse toimumist puudutava informatsiooni kvalitatiivne mõõt, võrdub selle tõenäosuse pöördväärtuse logaritmiga, st matemaatilises väljenduses:
I ( x) = log 1/ p ( x) = -log p ( x)
kus
p ( x) on sündmuse x toimumise tõenäosus.
Näide:
Olgu { a,b,c } kolmest sündmusest koosnev hulk ning olgu nende sündmuste toimumise tõenäosused p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 ja p ( c) = 0,25. Nende sündmuste infosisaldused on:
I ( a) = lb (1/0,50) Sh = 1 Sh
I ( b) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh
I ( c) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh
Märkus:
Selle definitsiooni kohta kehtib artikli 16.01.03 märkus.
Võrdtõenäoliste sündmuste hulga puhul võrdub iga sündmuse infosisaldus selle hulga otsusesisaldusega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.03.02

information content

A quantitative measure of information about the occurrence of an event of definite probability, equal to the logarithm of the reciprocal of this probability, that is in mathematical notation:
I ( x) = log 1/ p ( x) = -log p ( x)
where
p ( x) is the probability of the occurrence of the event x.
Näide:
Let { a, b, c } be a set of three events and let p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 and p ( c) = 0,25 be the probabilities of their occurrences. The information contents of these events are:
I ( a) = lb (1/0,50) Sh = 1 Sh I ( b) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh I ( c) = lb (1/0,25) Sh = 2 Sh
Märkus:
Note 3 of 16.01.03 is applicable to this definition.
For a set of equiprobable events, the information content of each event is equal to the decision content of the set.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.22

infosüsteem

Informatsiooni andev ja jaotav infotöötlussüsteem koos juurdekuuluvate organisatsiooniliste ressurssidega, sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressurssidega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.22

information system

An information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.04

infosüsteem

Kontseptuaalskeem, * infobaas ja info protsessor, mis koos moodustavad informatsiooni säilitamise ja manipuleerimise süsteemi.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.04

information system

The conceptual schema information base and information processor, forming together a system for keeping and manipulating information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.11

infotarnija

Organisatsioon, kes kogub ja annab kasutajaile informatsiooni.
Märkus:
Informatsioon võidakse anda kasutajale otse või sisutarnija või pääsutarnija kaudu.
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.11

information provider

An organization that collects and provides information for users.
Märkus:
The information can be provided directly to users or via a content provider and an access provider.
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.01.01

infoteooria

Informatsiooni kvantitatiivsete mõõtudega tegelev teadusharu.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.01.01

information theory

The branch of learning concerned with quantitative measures of information.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.23

infoturbe halduse süsteem
ISMS

äririskikesksel lähenemisel põhinev üldise haldussüsteemi osa infoturbe rajamiseks, evituseks, käigushoiuks, seireks, läbivaatuseks, hoolduseks ja täiustamiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.23

information security management system
ISMS

part of the overall management system, based on a business risk approach, to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve information security
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.7

infoturbeintsident

turvaintsident

infoturbeintsidendile viitab soovimatu või ootamatu infoturbesündmus või nende sari, mis arvestatava tõenäosusega häirib asutuse tegevust ja ähvardab teabe turvalisust; [ISO/IEC TR 18044:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.7

information security incident
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.6

infoturbesündmus

turvasündmus

infoturbesündmus on süsteemi, teenuse või võrgu olekus tuvastatud ilming, mis viitab võimalikule infoturbepoliitika rikkumisele või turvameetmete tõrkele, või senitundmatu olukord, mis võib turbe seisukohalt olla oluline [ISO/IEC TR 18044:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.6

information security event
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.21

infoturvaintsident

soovimatu või ootamatu infoturvasündmus või nende sari, mis võib olulise tõenäosusega rikkuda äritegevust ja ähvardada teabe turvalisust.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.21

information security incident

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.22

infoturvaintsidentide haldus

protsessid infoturvaintsidentide avastamiseks, neist teatamiseks, nende hindamiseks, neile reageerimiseks, nende käsitluseks ja neist õppimiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.22

information security incident management

processes for detecting, reporting, assessing, responding to, dealing with, and learning from information security incidents
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur