Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Eesti murded
2002. a lõpuks oli instituudi fonoteegis eesti murrete helisalvestusi 2900 tundi. Esindatud on kõik murrakud. Ühe murraku kohta tuleb keskmiselt 27 tundi helilinti, kuid näiteks Kuusalust on 166 tundi, Vastseliinast 162 tundi, Setust 150 tundi. Tegemist on valdavalt vanema murdekeele näidetega. Konkreetseid helinäiteid murrakute kohta võib leida alloleva päringu akna või mumurdealade kaardi abil kihelkonniti.

Näpunäiteid tekstide ja murrete kohta võite lugeda siit (pdf).

Kihelkond:
Otsisõna:Küla
Keelejuht

Näiteid

KülaKeelejuhtLindistusaegPealkiriVaataKuula
KõpuVio (Viiu) Kark1963Atust, tinatupest, vaskvööst ja nõelakoj472 KB885 KB
KõpuVio (Viiu) Kark1963Harjakad281 KB433 KB
TiharuAnna Römmel1972Nahaparkimine518 KB750 KB

Fonoteegis

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)LindistusaegCDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Rei, Suurepsi k; Juhan Kivi (90)EMH 487 (7)1962*
Rei, Suurepsi k; Viiu Kark (90)EMH 488 (40)1962*
Rei, Mägipää k; Maret Rõhu (92)EMH 489 (45)1962*
Rei, Mägipää k; Maret Rõhu (92)EMH 490 (30)1962*
Rei, Mägipää k; Maret Rõhu (92)EMH 491 (30)1962*
Rei, Kõpu k; Viiu Kark (90)EMH 609 (45)1963*KKI MT 504, 1996
Rei, Kõpu k; Viiu Kark (90)EMH 610 (30)1963*KKI MT 504, 1996
Rei, Mägipea k; Maret Rõhu (92)EMH 611 (45)1963*
Rei, Mägipea k; Maret Rõhu (92)EMH 612 (30)1963*
Rei, Kidaste k; Madis Hindre (85)EMH 1827 (20)1972*
Rei, Kidaste k; Madis Hindre (85)EMH 1828 (40)1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (85)EMH 1829 (40)1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (85)EMH 1830 (40)1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (85)EMH 1831 (20)1972*Saarte murde tekstikogumik, 2002
Rei, Vilimaa k; Anna Kalda (77)EMH 1832 (40)1972*
Rei, Vilimaa k; Anna Kalda (77)EMH 1833 (20)1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (86)EMH 2154 (40)*Saarte murde tekstikogumik, 2002
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (86)EMH 2155 (40)*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (87)EMH 2383 (80)*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (87)EMH 2384 (40)*
Rei, Suureranna k k; Mihkel Jaagu (91)EMH 2648 (80)*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (87)EMH 2649 (40)*
Rei, Kõpu k; Peeter Römmel (82)EMH 2930 (37)*
Rei, Kõpu k; Peeter Römmel (82)EMH 2931 (39)*