Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Väliseesti

Eesti keel välismaal ehk väliseesti keel

Alates 1956. aastast on eesti keelenäiteid salvestatud helilindile ka väljaspool Eestit ning 2007. a lõpuks leidus EKI fonoteegis väliseesti helisalvestusi enam kui 300 tundi. Esindatud on suur osa säilinud eesti asundusi Venemaal (sh Siberis ja Kaug-Idas) ning Taga-Kaukaasias, ent oma sõna on lisaks neile öelnud ka sporaadisemalt paiknevad Ameerika Ühendriikide, Kanada, Läti ja Soome eestlased.

Väliseesti kogude üldseis (01.01.2008) on riigiti järgmine:

Gruusia (lindistatud 1978-1990)- 38 tundi
Ameerika Ühendriigid (1992)- 28 tundi
Kanada (1992)- 20 tundi
Läti (1956-1989)- 26 tundi
Soome (1965)- 3 tundi
Ukraina (2001)- 1 tund
Venemaa (1968-1990)
   sh Euroopa-osa- 15 tundi
   Siber- 130 tundi
   Kaug-Ida- 35 tundi


Endise Vene impeeriumi alade puhul on tegu valdavalt 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse eesti keelega, Kanada ja USA puhul 1944. aasta põgenike ja nende järglaste eesti keelega. Kummalgi juhul on eesti kõnekeel elanud muidugi (lähi)kontaktides vastava riigikeele ja/või naaberkeeltega.

Kõik originaallindistused on kopeeritud ning litereerimistel või uurimistöös on kasutatud üksnes koopiaid. Aastail 1992-99 on helisalvestusi võetud magnetlintidelt ümber digikassettidele, et tagada lindistuste parem säilimine ja helikvaliteet. Aastast 1999 on keelematerjali salvestatud ümber laserplaatidele.


Gruusia

Kanada

Läti

Soome

Ukraina

USA

Venemaa