Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled
Eesti sugukeelte kohta leidub helisalvestisi 14 keelest:
liivi keelt 321 tundi, vadja keelt 186 tundi, lapi keelt 169 tundi, isuri keelt 123 tundi, vepsa keelt 85 tundi, komi keelt 73 tundi, soome keelt 53 tundi, karjala keelt 50 tundi, mordva keelt 28 tundi, mari keelt 6 tundi, mansi keelt 3 tundi, udmurdi keelt 2 tundi, handi keelt 2 tundi, neenetsi keelt 15 minutit.

Hetkel on välja pandud helinäiteid järgnevatest keeltest:

Ersa

Handi

Isuri

Karjala

Komi

Lapi

Liivi

Mansi

Mari

Mokša

Udmurdi

Vadja

Vepsa