Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Ersa

Ersa, (Venemaa)
Keelejuht: J.V.Kolomassova
Salvestatud 1958.
kuula 

Ersa, (Venemaa)
Keelejuht: J.V.Kolomassova
Salvestatud 1958.
kuula