Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Handi

Handi, (Venemaa)
Keelejuht: K.Galeniece
Salvestatud 1980.
kuula 

Handi, (Venemaa)
Keelejuht: K.Galeniece
Salvestatud 1980.
kuula