Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Isuri

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: J. Aleksandrova
Salvestatud 1965.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: P. J. Kapralova
Salvestatud 1967 - 1969.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: T. Vlassova
Salvestatud 1980.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: P. J. Kapralova
Salvestatud 1966.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: N.Rodionov
Salvestatud 1960.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: Rodionov
Salvestatud 1966.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: J. Aleksandrova
Salvestatud 1972.
kuula 

Isuri, (Venemaa)
Keelejuht: J. Aleksandrova
Salvestatud 1976.
kuula