Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Lapi

Lapi, (Venemaa)
Keelejuht: A. Fefelova
Salvestatud 1975.
kuula 

Lapi, (Venemaa)
Keelejuht: A. Fefelova
Salvestatud 1975.
kuula 

Lapi, (Venemaa)
Keelejuht: N. P. Danilov
Salvestatud 1963; 1966.
kuula 

Lapi, (Venemaa)
Keelejuht: J. Gorbuntsova
Salvestatud 1963.
kuula 

Lapi, (Venemaa)
Keelejuht: J. Gorbuntsova
Salvestatud 1963.
kuula 

Lapi, (Venemaa)
Keelejuht: J. Gorbuntsova
kuula