Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Liivi

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Petor Damberg
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Petor Damberg
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: T. Leiman
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: H. Zigert
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Petor Damberg
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Petor Damberg
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Alma Blum
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Viktor Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Alma Blum

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Viktor Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Olga Rozefeld
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Olga Rozefeld

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Alfons Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Alfons Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: P. Klavina
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: August Freiberg
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: K. Krason
Salvestatud 1976.
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Petor damberg
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Viktor Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Alfons Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: Alfons Berthold
kuula 

Liivi, (Lšti)
Keelejuht: P. Klavina
kuula