Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Mansi

Mansi, (Venemaa)
Keelejuht: S.Gogoljev
Salvestatud 1983.
kuula 

Mansi, (Venemaa)
Keelejuht: S.Gogoljev
Salvestatud 1983.
kuula 

Mansi, (Venemaa)
Keelejuht: P.Hosimova
Salvestatud 1983.
kuula 

Mansi, (Venemaa)
Keelejuht: P.Hosimova
Salvestatud 1983.
kuula