Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Všliseesti
 Lindikataloogist
Sugulaskeeled

Vadja

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: K. T. Leontjev
Salvestatud 1963.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: M. Baranova
Salvestatud 1957.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: M. Baranova
Salvestatud 1958.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: M. Baranova
Salvestatud 1960.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: M. Baranova
Salvestatud 1960 - 1962.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: I.J.Figurova
Salvestatud 1961.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: I.J.Figurova
Salvestatud 1961.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: I.J.Figurova
Salvestatud 1961.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: I.J.Figurova
Salvestatud 1962.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: I.J.Figurova
Salvestatud 1962.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: Marja Petrova
Salvestatud 1985.
kuula 

Vadja, (Venemaa)
Keelejuht: Marja Petrova
Salvestatud 1985.
kuula