[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.05.58

kerimisriba

veoriba (synonym)

Ekraani või kuvaakna mingile servale paigutatud riba, mida kasutatakse kerimis protsessi juhtimiseks või parajasti kuvatavate * andmete või pildi suhtelise asukoha näitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.58

scroll bar

A bar placed on any edge of a screen or a window (1), used to control the scrolling process or to indicate the position range of the data or display image currently displayed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.08

keskele ümardama

Numeraali säilivat osa korrigeerides ümardama, liites säiliva osa madalaimale kohale 1 ja sooritades vajalikud ülekanded; korrektsioon tehakse, kui
a) kõrgeim kustutatud number on suurem selle
numbrikoha poolest raadiksist;
b) kõrgeim kustutatud number võrdub poole raadiksiga ja üks või mitu järgmist numbrit on
nullist suuremad;
c) kõrgeim kustutatud number võrdub poole raadiksiga, kõik järgnevad numbrid on nullid ja madalaim säiliv number on paaritu.

Näide:
numeraalid 12,637 ja 15,0625 omandavad keskeleümardusel kolme kümnend kohani kuju 12,638 ja 15,062.
Märkus:
Selles definitsioonis võib „paaritu„ asemel olla „paaris„.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.08

to round off

To round, adjusting the part of the numeral retained by adding one to the least significant of its digits and executing any necessary carries, if:
a) the most significant of the digits deleted was greater than half the
radix of that digit place;
b) the most significant of the digits deleted was equal to half the radix and one or more of the following digits were greater than
zero;
c) the most significant of the digits deleted was equal to half the radix, all the following digits were equal to zero, and the least significant of the digits retained was odd.

Näide:
The numerals 12.6375 and 15.0625, when rounded off to three decimal places, become 12.638 and 15.062, respectively.
Märkus:
In this definition, even may be substituted for odd.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.07

keskele ümardama

Numeraali säilivat osa korrigeerides ümardama, liites säiliva osa madalaimale kohale 1 ja sooritades vajalikud ülekanded; korrektsioon tehakse parajasti siis, kui kõrgeim kustutatud number on suurem-võrdne selle numbrikoha poolest raadiksist.
Näide:
numeraalid 12,6375 ja 15,0625 omandavad keskeleümardusel kahe kümnend kohani kuju 12,64 ja 15,06.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.07

to round off

To round, adjusting the part of the numeral retained by adding 1 to the least significant of its digits and executing any necessary carries, if and only if the most significant of the digits deleted was equal to or greater than half the radix of its digit place.
Näide:
The numerals 12.6375 and 15.0625, when rounded off to two decimal places, become 12.64 and 15.06, respectively.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.33

keskeleümarduse funktsioon

ümarduse funktsioon (synonym)

Funktsioon, mis võimaldab arvutus tulemi madalaimale kohale liita ühe ja sooritada vajalikud ülekanded, kui tulemi järgmisel kümnendkohal on vähemalt 5; kui sellel kohal on 4 või väiksem arv, jääb madalaim koht muutumatuks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.33

round-off function

The function that allows the adding of one to the least significant digit in the result of a calculation together with the necessary carries, where the subsequent digit in the result is 5 or above; where the subsequent digit is 4 or below, the least significant digit remains unchanged.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.02

keskkond

Riistvara ja riistprogrammide kogum tarkvara arendustsükli ühe või mitme faasi toetuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.02

environment

A collection of hardware and software tools to support one or more phases of the software development cycle.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.18

keskkonnasidestus

Sidestus, mille puhul moodulid * pöörduvad ühiste andmete poole.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.18

common-environment coupling

common coupling (synonym)

Coupling in which modules * access common data.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.09

keskkonnatingimus

ümbrustingimus (synonym)

Funktsionaalüksuse kaitseks ja normaalseks talitluseks vajalik tingimus.
Näide:
temperatuur, niiskus, vibratsioon, tolm, kiirgus.
Märkus:
Harilikult spetsifitseeritakse keskkonnatingimus nimiväärtuse ja tolerantsivahemikuna.
Seadme puhul võib keskkonnatingimuste kogumeid olla mitu; näiteks üks kogum transpordi, teine ladustuse ja kolmas ekspluatatsiooni puhuks.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.09

environmental condition

A physical condition required for the protection and proper operation of a functional unit.
Näide:
temperature, humidity, vibration, dust, and radiation.
Märkus:
An environmental condition is usually specified as a nominal value and a tolerance range.
For a device, there may be more than one set of environmental conditions; for example, one set transport, another for storage, and another for operation.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.08

keskmine edastatav infosisaldus

Kahe sündmuse edastatava infosisalduse keskväärtus eeldusel, et kumbki sündmus kuulub ühte kahest lõplikust ja täielikust vastastikku välistuvate sündmuste hulgast; matemaatilises väljenduses on see mõõt

160408a.gif
kus X = { x1... xn } on sündmuste xi ( i = 1 ... n) hulk, Y = { y1... ym } on sündmuste yj (1 ... m) hulk, T ( xi , yj) on xj ja yj edastatav infosisaldus ning p ( xi ,yj) on mõlema sündmuse toimumise ühistõenäosus.
Märkus:
Keskmine edastatav infosisaldus on sümmeetriline X ja Y suhtes. Ühtlasi võrdub ta ühe hulga entroopia ja selle hulga teise hulga suhtes tingliku entroopia vahega:
T ( X,Y) = H ( X) - H ( X¦Y) = H ( Y) - H ( Y¦X) = T ( Y,X)
Keskmine edastatav infosisaldus on kanali kaudu edastatava informatsiooni mõõt, kusjuures X on teatav sõnumi hulk sõnumiallikas ja Y on teatav sõnumihulk sõnumineelus. Ta võrdub sõnumiallika entroopia ja määramatuse vahega või sõnumineelu entroopia ja irrelevantsuse vahega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.08

mean transinformation content

average transinformation content (synonym)

The mean value of the transinformation content of two events, each in one of two finite sets of mutually exclusive and jointly exhaustive events; in mathematical notation, this measure is:
160408a.gif
where X = { x1... xn } is the set of events xi ( i = 1 ... n), Y = { y1... ym } is the set of events yj = (1 ... m), T ( xi, yj) is the transinformation content of xi and yj, and p ( xi, yj) the joint probability that both events occur.
Märkus:
1 The mean transinformation content is symmetric in X and Y. It is also equal to the difference between the entropy of one of the two sets of events and the conditional entropy of this set relative to the other.
T ( X,Y) = H ( X) - H ( X¦Y) = H ( Y) - H ( Y¦X) = T ( Y,X)
2 The mean transinformation content is a quantitative measure of information transmitted through a channel, when X is a specific set of messages at the message source and Y is a specific set of messages at the message sink. It is equal to the difference between the entropy at the message source and the equivocation, or the difference between the entropy at the message sink and the irrelevance.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.10

keskmine infoedastuskiirus

infoedastuskiirus (synonym)

Märgi keskmise entroopia H' ja märgi keskmise kestuse jagatis; matemaatilises väljenduses:
H* = H' / t ( X),
kus
X = { x1... xn } on märkide xi ( i =1 ... n) hulk ja

160410a.gif
on märgi xi (mis esineb tõenäosusega p ( xi)) kestuse t ( xi) keskväärtus.
Märkus:
Keskmist infokiirust võib väljendada näiteks šannonitena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.10

average information rate

information rate (synonym)

The quotient of the character mean entropy H' by the mean duration of a character, in mathematical notation, this quantity is
H* = H' / t ( X)
where
X = { x1... xn } is the set of characters xi ( i =1 ... n), and
160410a.gif
is the mean value of the duration t ( xi) of a character xi which occurs with probability p ( xi).
Märkus:
The average information rate may be expressed in a unit such as the shannon per second.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.19

keskmine nimitäpsus

Veatolerants, mis ei sisalda sisend mürast tingitud vigu ja mida ei tohi ületada seadme kasutamisel normaalsetes töötingimustes.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.19

mean rate accuracy

Error margin, excluding errors caused by noise at input, which should not be exceeded when a device is used under normal operating conditions.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.32

keskmine pöördusaeg

Keskmine pöördusaeg seadme normaalse töö korral.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.32

mean access time

An average access time resulting from normal operation of a device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur