[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.03.33

keskeleümarduse funktsioon

ümarduse funktsioon (synonym)

Funktsioon, mis võimaldab arvutus tulemi madalaimale kohale liita ühe ja sooritada vajalikud ülekanded, kui tulemi järgmisel kümnendkohal on vähemalt 5; kui sellel kohal on 4 või väiksem arv, jääb madalaim koht muutumatuks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.33

round-off function

The function that allows the adding of one to the least significant digit in the result of a calculation together with the necessary carries, where the subsequent digit in the result is 5 or above; where the subsequent digit is 4 or below, the least significant digit remains unchanged.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.02

keskkond

Riistvara ja riistprogrammide kogum tarkvara arendustsükli ühe või mitme faasi toetuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.02

environment

A collection of hardware and software tools to support one or more phases of the software development cycle.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.18

keskkonnasidestus

Sidestus, mille puhul moodulid * pöörduvad ühiste andmete poole.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.18

common-environment coupling

common coupling (synonym)

Coupling in which modules * access common data.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.09

keskkonnatingimus

ümbrustingimus (synonym)

Funktsionaalüksuse kaitseks ja normaalseks talitluseks vajalik tingimus.
Näide:
temperatuur, niiskus, vibratsioon, tolm, kiirgus.
Märkus:
Harilikult spetsifitseeritakse keskkonnatingimus nimiväärtuse ja tolerantsivahemikuna.
Seadme puhul võib keskkonnatingimuste kogumeid olla mitu; näiteks üks kogum transpordi, teine ladustuse ja kolmas ekspluatatsiooni puhuks.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.09

environmental condition

A physical condition required for the protection and proper operation of a functional unit.
Näide:
temperature, humidity, vibration, dust, and radiation.
Märkus:
An environmental condition is usually specified as a nominal value and a tolerance range.
For a device, there may be more than one set of environmental conditions; for example, one set transport, another for storage, and another for operation.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.08

keskmine edastatav infosisaldus

Kahe sündmuse edastatava infosisalduse keskväärtus eeldusel, et kumbki sündmus kuulub ühte kahest lõplikust ja täielikust vastastikku välistuvate sündmuste hulgast; matemaatilises väljenduses on see mõõt

160408a.gif
kus X = { x1... xn } on sündmuste xi ( i = 1 ... n) hulk, Y = { y1... ym } on sündmuste yj (1 ... m) hulk, T ( xi , yj) on xj ja yj edastatav infosisaldus ning p ( xi ,yj) on mõlema sündmuse toimumise ühistõenäosus.
Märkus:
Keskmine edastatav infosisaldus on sümmeetriline X ja Y suhtes. Ühtlasi võrdub ta ühe hulga entroopia ja selle hulga teise hulga suhtes tingliku entroopia vahega:
T ( X,Y) = H ( X) - H ( X¦Y) = H ( Y) - H ( Y¦X) = T ( Y,X)
Keskmine edastatav infosisaldus on kanali kaudu edastatava informatsiooni mõõt, kusjuures X on teatav sõnumi hulk sõnumiallikas ja Y on teatav sõnumihulk sõnumineelus. Ta võrdub sõnumiallika entroopia ja määramatuse vahega või sõnumineelu entroopia ja irrelevantsuse vahega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.08

mean transinformation content

average transinformation content (synonym)

The mean value of the transinformation content of two events, each in one of two finite sets of mutually exclusive and jointly exhaustive events; in mathematical notation, this measure is:
160408a.gif
where X = { x1... xn } is the set of events xi ( i = 1 ... n), Y = { y1... ym } is the set of events yj = (1 ... m), T ( xi, yj) is the transinformation content of xi and yj, and p ( xi, yj) the joint probability that both events occur.
Märkus:
1 The mean transinformation content is symmetric in X and Y. It is also equal to the difference between the entropy of one of the two sets of events and the conditional entropy of this set relative to the other.
T ( X,Y) = H ( X) - H ( X¦Y) = H ( Y) - H ( Y¦X) = T ( Y,X)
2 The mean transinformation content is a quantitative measure of information transmitted through a channel, when X is a specific set of messages at the message source and Y is a specific set of messages at the message sink. It is equal to the difference between the entropy at the message source and the equivocation, or the difference between the entropy at the message sink and the irrelevance.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.10

keskmine infoedastuskiirus

infoedastuskiirus (synonym)

Märgi keskmise entroopia H' ja märgi keskmise kestuse jagatis; matemaatilises väljenduses:
H* = H' / t ( X),
kus
X = { x1... xn } on märkide xi ( i =1 ... n) hulk ja

160410a.gif
on märgi xi (mis esineb tõenäosusega p ( xi)) kestuse t ( xi) keskväärtus.
Märkus:
Keskmist infokiirust võib väljendada näiteks šannonitena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.10

average information rate

information rate (synonym)

The quotient of the character mean entropy H' by the mean duration of a character, in mathematical notation, this quantity is
H* = H' / t ( X)
where
X = { x1... xn } is the set of characters xi ( i =1 ... n), and
160410a.gif
is the mean value of the duration t ( xi) of a character xi which occurs with probability p ( xi).
Märkus:
The average information rate may be expressed in a unit such as the shannon per second.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.19

keskmine nimitäpsus

Veatolerants, mis ei sisalda sisend mürast tingitud vigu ja mida ei tohi ületada seadme kasutamisel normaalsetes töötingimustes.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.19

mean rate accuracy

Error margin, excluding errors caused by noise at input, which should not be exceeded when a device is used under normal operating conditions.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.32

keskmine pöördusaeg

Keskmine pöördusaeg seadme normaalse töö korral.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.32

mean access time

An average access time resulting from normal operation of a device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.11

keskmine taasteaeg

Antud funktsionaalüksuse* tõrke järgne talitluse taastamiseks vajalik keskmine kestus.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-13-08 defineerib selle mõiste teisiti ning kasutab terminite sünonüümina lühendit MTTR.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.11

mean time to recovery

mean time to restoration (synonym)

For a given functional unit, the mean duration required for restoration of operations after a failure.
Märkus:
The definition in IEV 191-13-08 defines the same concept differently and also uses the abbreviation „MTTR„ for these terms.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.02.01

keskmine tõrketusvältus

keskmine tõrgetevaheline vältus (synonym)

Keskmine funktsionaalüksuse järjestikuste tõrgete vaheline kestus antud tingimustel.
Märkus:
Keskmise tõrketusvältuse saab tuletada teoreetilisest mudelist või vaatlustest.
See määratlus ühendab standardiartiklis IEV 191-10-03 (mis selgesõnaliselt viitab parandatud üksusele) ja IEV 191-12-08 olevad määratlused.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.02.01

mean time between failures

The mean duration between consecutive failures of a functional unit under given conditions.
Märkus:
Mean time between failures can be derived from a theoretical model or from observations.
This definition combines those found in IEV 191-10-03, which refers explicitly to repaired items, and in IEV 191-12-08.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.02.02

keskmine tõrketu töövältus

keskmine tõrgetevaheline töövältus (synonym)

Keskmine funktsionaalüksuse järjestikuste tõrgete vaheline töökestus antud tingimustel.
Märkus:
See määratlus ühendab standardiartiklites IEV 191-10-04 (mis selgesõnaliselt viitab parandatud üksustele) ja IEV 191-12-09 olevad määratlused.
IEV 191-12-09 kasutab selle termini tähenduses ka lühendit MTBF.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.02.02

mean operating time between failures

The mean duration of operation between consecutive failures of a functional unit under given conditions.
Märkus:
This definition combines those found in IEV 191-10-04, which refers explicitly to repaired items, and in IEV 191-12-09.
IEV 191-12-09 also uses the abbreviation „MTBF„ for this term.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur