[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
16.04.10

keskmine infoedastuskiirus

infoedastuskiirus (synonym)

Märgi keskmise entroopia H' ja märgi keskmise kestuse jagatis; matemaatilises väljenduses:
H* = H' / t ( X),
kus
X = { x1... xn } on märkide xi ( i =1 ... n) hulk ja

160410a.gif
on märgi xi (mis esineb tõenäosusega p ( xi)) kestuse t ( xi) keskväärtus.
Märkus:
Keskmist infokiirust võib väljendada näiteks šannonitena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.10

average information rate

information rate (synonym)

The quotient of the character mean entropy H' by the mean duration of a character, in mathematical notation, this quantity is
H* = H' / t ( X)
where
X = { x1... xn } is the set of characters xi ( i =1 ... n), and
160410a.gif
is the mean value of the duration t ( xi) of a character xi which occurs with probability p ( xi).
Märkus:
The average information rate may be expressed in a unit such as the shannon per second.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.19

keskmine nimitäpsus

Veatolerants, mis ei sisalda sisend mürast tingitud vigu ja mida ei tohi ületada seadme kasutamisel normaalsetes töötingimustes.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.19

mean rate accuracy

Error margin, excluding errors caused by noise at input, which should not be exceeded when a device is used under normal operating conditions.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.32

keskmine pöördusaeg

Keskmine pöördusaeg seadme normaalse töö korral.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.32

mean access time

An average access time resulting from normal operation of a device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.11

keskmine taasteaeg

Antud funktsionaalüksuse* tõrke järgne talitluse taastamiseks vajalik keskmine kestus.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-13-08 defineerib selle mõiste teisiti ning kasutab terminite sünonüümina lühendit MTTR.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.11

mean time to recovery

mean time to restoration (synonym)

For a given functional unit, the mean duration required for restoration of operations after a failure.
Märkus:
The definition in IEV 191-13-08 defines the same concept differently and also uses the abbreviation „MTTR„ for these terms.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.02.01

keskmine tõrketusvältus

keskmine tõrgetevaheline vältus (synonym)

Keskmine funktsionaalüksuse järjestikuste tõrgete vaheline kestus antud tingimustel.
Märkus:
Keskmise tõrketusvältuse saab tuletada teoreetilisest mudelist või vaatlustest.
See määratlus ühendab standardiartiklis IEV 191-10-03 (mis selgesõnaliselt viitab parandatud üksusele) ja IEV 191-12-08 olevad määratlused.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.02.01

mean time between failures

The mean duration between consecutive failures of a functional unit under given conditions.
Märkus:
Mean time between failures can be derived from a theoretical model or from observations.
This definition combines those found in IEV 191-10-03, which refers explicitly to repaired items, and in IEV 191-12-08.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.02.02

keskmine tõrketu töövältus

keskmine tõrgetevaheline töövältus (synonym)

Keskmine funktsionaalüksuse järjestikuste tõrgete vaheline töökestus antud tingimustel.
Märkus:
See määratlus ühendab standardiartiklites IEV 191-10-04 (mis selgesõnaliselt viitab parandatud üksustele) ja IEV 191-12-09 olevad määratlused.
IEV 191-12-09 kasutab selle termini tähenduses ka lühendit MTBF.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.02.02

mean operating time between failures

The mean duration of operation between consecutive failures of a functional unit under given conditions.
Märkus:
This definition combines those found in IEV 191-10-04, which refers explicitly to repaired items, and in IEV 191-12-09.
IEV 191-12-09 also uses the abbreviation „MTBF„ for this term.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.12

keskmine vastastikuse informatsiooni edastuskiirus

Märgi keskmise edastatava infosisalduse T' ning sisend- ja väljundmärgipaaride keskmise kestuse jagatis; matemaatilises väljenduses:
T* = T' / t ( X,Y),
kus
X = { x1... xn } on sisendmärkide xi ( i = 1 ... n) hulk, Y = { y1... ym } on väljundmärkide yj ( j = 1 ... m) hulk ja

160412a.gif
on ühistõenäosusega p ( xi ,yj) esineva märgipaari ( xi ,yj) kestuse t ( xi ,yj) keskväärtus.
Märkus:
Keskmist edastatava informatsiooni kiirust võib väljendada näiteks šannonitena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.12

average transinformation rate

The quotient of the character mean transinformation content T' by the mean duration of a pair of input and output characters; in mathematical notation, this quantity is:
T* = T' / t ( X, Y)
where
X = { x1... xn } is the set of input characters xi ( i =1 ... n), Y = { y1... ym } is the set of output characters yj = (1 ... m), and
160412a.gif
is the mean value of the duration t ( xi, yj) of the pair of characters ( xi, yj) which occurs with joint probability p ( xi, yj).
Märkus:
The average transinformation rate may be expressed in a unit such as the shannon per second.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.01

keskseade

töötlusseade (synonym)

Ühest või mitmest protsessorist ja nende sisemäludest koosnev funktsionaalüksus.
Märkus:
Inglise ja eesti keeles kasutatakse terminit protsessor ( processor) tihti keskseadme ( processing unit) sünonüümina.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.01

processing unit

central processing unit (synonym)

CPU (synonym)

A functional unit that consists of one or more processors and their internal storages.
Märkus:
In English, the term processor is often used synonymously with processing unit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.24

kestus

Filmi või meediumi pikkus väljendatuna temas sisalduvates ajaühikutes.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.24

duration

Length of a movie or a medium expressed in the number of time units it contains.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.04

kestvus

Funktsionaalüksuse võime antud kasutamis- ja hooldus tingimustes täita nõutavat funktsiooni kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni.
Märkus:
Funktsionaalüksuse piiravat seisundit võib iseloomustada kasuliku eluea lõpuga, ebasobivusega majanduslikel või tehnilistel põhjustel või muude asjakohaste teguritega.
Standardiartiklis IEV 191-02-02 on sama määratlus ja märkus.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.04

durability

The ability of a functional unit to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached.
Märkus:
A limiting state of a functional unit may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.
The definition and the note are the same in IEV 191-02-02.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.52

ketas

Lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse pöörlema andmete * lugemiseks või kirjutuseks ühel või mõlemal küljel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.52

disk

A data medium consisting of a flat circular plate that is rotated in order to read or write * data on one or both sides.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur