[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.06.35

kiri

font (synonym)

Ühesuguse põhijoonisega märkide kogu.
Näide:
9-punktine Courier.
Märkus:
Samal kirjal võib olla eri suurusi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.35

font

A collection of characters having the same basic design.
Näide:
9-point Courier.
Märkus:
The same font may be different sizes.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.01

kirjamärk

graafiline märk (synonym)

Märk, mis ei ole juhtmärk, ning millel on nähtav esitus ja mis tavaliselt tekitatakse kirjutamise, prindi või kuvamisega.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.01

graphic character

A character, other than a control character, that has a visual representation and is normally produced by writing, printing or displaying.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.08

kirje

Andmeobjekt, mis on kirjetüübi eksemplar.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.08

record

A data object that is an instance of a record type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.03

kirje

Terviküksusena käsitletav andmeelementide kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.03

record

A set of data elements treated as a unit.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.11

kirjeldusne kogum

kirjelduskogum (synonym)

Kõigi õppija käsutuses olevas kirjeldus keeles kirjelduvate näiteruumi kuuluvate näidete hulk.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.11

description space

The set of all examples from an example space describable in the description language available to the learner.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.34

kirjeotsiaeg

pöördehilistus (synonym)

Aeg, mis kulub otsepöördusega * mäluseadme * lugemis-kirjutuspea sattumiseks aadressi või võtmega etteantud kirjele * rajal.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.34

search time

rotational delay (synonym)

The time required for the read/write head of a direct access * storage device to locate a particular record on a track corresponding to a given address or key.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.06

kirje pikkus

Baitide (või mingite muude sobivate ühikute) arv kirjes.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.06

record length

record size (synonym)

The number of bytes (or any other appropriate unit) in a record.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.11

kirjetüüp

Liittüüp, mille komponendid on väljatüübid või teised kirjetüübid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.11

record type

A composite type whose components are field types or other record types.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.20

kirjetüüp

Liittüüp, mille komponendid on välitüübid või teised kirjetüübid.
Näide:
Personali kirje võib koosneda isiku andmetest, mis on paigutatud väljadena või selle personalikirje alamkirjetena.
Märkus:
Kirjetüüp määratleb mingi väärtuste ja tehete hulga. Sellise kirjetüübi iga eksemplar võib sisaldada väärtusi, mis on omakorda kirjed.
Vt joonis 15-1.
See määratlus on identne määratlusega ISO/IEC 2382-17 artiklis 17.05.13. Lisatud on näide ja märkused.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.20

record type

A composite type whose components are field type s or other record types.
Näide:
A personnel record may consist of personal data arranged as fields or subrecords within this personnel record.
Märkus:
A record type defines a set of values and operation s. An instant of such a record type may contain values which themselves are records.
See figure 15-1.
This definition is identical to definition in entry 17.05.13 of ISO/IEC 2382-17. The example and notes have been added.
NB! 17. osa vastav kirje tuleks asendada!

EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.37

kirjevahe

Vahe kahe külgneva kirje vahel andmekandjal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.37

interrecord gap

The space between two consecutive records on a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.01.02

kirjutama

Registreerima andmeid püsivalt või ajutiselt mäluseadmes või andmekandjal.
Märkus:
Väljendid „ lugema (kusagile)„ ja „lugema (kusagilt)„ erinevad väljenditest „kirjutama (kusagile)„ ja „kirjutama (kusagilt)„ ainult kirjelduse vaatepunktist. Näiteks võib andme ploki * teisaldust * sisemälust * välismällu nimetada niihästi „kirjutuseks välismällu„ kui ka „lugemiseks sisemälust„.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.02

to write

To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium.
Märkus:
The phrases „to read to: and „to read from„ are often distinguished from the phrases „to write to„ and „to write from„ only by the viewpoint of the description. For example, the transfer of a block of data from internal storage to external storage may be called „writing to the external storage„ or „reading from the internal storage„ or both.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur