[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.04.26

kinnitus

Edastussündmus, mille käigus teisaldusagent teeb kindlaks, et sõnumiteisaldussüsteem suutis väljastada kõik sondis kirjeldatud sõnumid nende esmasaajatele.
Märkus:
Sellisel juhul võib teisaldusagent genereerida väljastus * teate.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.26

affirmation

A transmittal event in which a message transfer agent determines that the message transfer system could deliver any message described in a probe to its immediate recipients.
Märkus:
In this case the message transfer agent may generate a delivery * report.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.22

kinnitusega õppimine

Kiituse ja laituse jagamisega täiustatud õppimine.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.22

reinforcement learning

Learning improved by credit/blame assignment.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.19

kinnitusprimitiiv

Teenuseandjalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenuseandja on lõpetanud mingi protseduuri, mis eelnevalt aktiveeriti nõudeprimitiiviga samas teenusepääsupunktis.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.19

confirm primitive

A primitive issued by a service provider to indicate that it has completed a procedure previously invoked by a request primitive at the same service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.35

kiri

font (synonym)

Ühesuguse põhijoonisega märkide kogu.
Näide:
9-punktine Courier.
Märkus:
Samal kirjal võib olla eri suurusi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.35

font

A collection of characters having the same basic design.
Näide:
9-point Courier.
Märkus:
The same font may be different sizes.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.01

kirjamärk

graafiline märk (synonym)

Märk, mis ei ole juhtmärk, ning millel on nähtav esitus ja mis tavaliselt tekitatakse kirjutamise, prindi või kuvamisega.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.01

graphic character

A character, other than a control character, that has a visual representation and is normally produced by writing, printing or displaying.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.08

kirje

Andmeobjekt, mis on kirjetüübi eksemplar.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.08

record

A data object that is an instance of a record type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.03

kirje

Terviküksusena käsitletav andmeelementide kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.03

record

A set of data elements treated as a unit.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.11

kirjeldusne kogum

kirjelduskogum (synonym)

Kõigi õppija käsutuses olevas kirjeldus keeles kirjelduvate näiteruumi kuuluvate näidete hulk.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.11

description space

The set of all examples from an example space describable in the description language available to the learner.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.34

kirjeotsiaeg

pöördehilistus (synonym)

Aeg, mis kulub otsepöördusega * mäluseadme * lugemis-kirjutuspea sattumiseks aadressi või võtmega etteantud kirjele * rajal.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.34

search time

rotational delay (synonym)

The time required for the read/write head of a direct access * storage device to locate a particular record on a track corresponding to a given address or key.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.06

kirje pikkus

Baitide (või mingite muude sobivate ühikute) arv kirjes.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.06

record length

record size (synonym)

The number of bytes (or any other appropriate unit) in a record.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.05.11

kirjetüüp

Liittüüp, mille komponendid on väljatüübid või teised kirjetüübid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.11

record type

A composite type whose components are field types or other record types.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur