[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.07.09

kohtvõrk

LAN (synonym)

Kasutaja territooriumil piiratud geograafilisel alal asuv arvutivõrk.
Märkus:
Side kohtvõrgu sees ei allu väljaspoolsele reglementeerimisele; side üle kohtvõrgu piiri võib alluda mingile reglementeerimisele.
Vt. ka 25.01.01.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.09

local area network

LAN (synonym)

A computer network, located on a user's premises, within a limited geographical area.
Märkus:
Communication within a local area network is not subject to external regulations; however, communication across the LAN boundary may be subject to some form of regulation.
See also 25.01.01.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.01

kohtvõrk

LAN (synonym)

Kasutaja territooriumil piiratud geograafilisel alal asuv arvutivõrk.
Märkus:
Side kohtvõrgu sees ei allu väljaspoolsele reglementeerimisele; side üle kohtvõrgu piiri võib alluda mingile reglementeerimisele.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.01

local area network

LAN (synonym)

A computer network located on a user's premises within a limited geographical area.
Märkus:
Communication within a local area network is not subject to external regulations; however, communication across the network boundary may be subject to some form of regulation.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.16

kohustuse lahutamine

Vastutuse jaotamine tundliku informatsiooni eest, nii et üksinda tegutsev isik saab rikkuda ainult andmetöötlussüsteemi piiratud osa turvalisust.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.16

separation of duties

Dividing responsibility for sensitive information so that an individual acting alone can compromise the security of only a limited portion of a data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.39

kokkusõelumine

Tundliku informatsiooni hankimine vähem tundliku * informatsiooni kogumise ja korreleerimise teel.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.39

aggregation

Acquisition of sensitive information by collecting and correlating information of lesser sensitivity.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.32

kollaator

Seade, mis põimib, * mestib või võrdleb perfokaartide või muude dokumentide kogumeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.32

collator

A device that collates, * merges, or matches sets of punched cards or other documents.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.03

kollimeerima

Looma valgusvihku, mille kõik optilised kiired on paralleelsed.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.03

to collimate

To make a beam of light in which all optical rays are parallel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.13

kolmanda põlve keel

3GL-keel (synonym)

Kõrgkeel, milles on iga ta lihtlause kohta suur arv masinakäske ning mis tõstab programmeerija abstraktsioonitaseme selliseks, et ta saab konkreetse arvuti talitluse põhjaliku tundmise asemel keskenduda lahendatavale probleemile.
Näide:
Ada, BASIC, Fortran, Modula-2, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.13

third-generation language

3GL (synonym)

A high-level language that has a high ratio of machine instructions to each of its simple statements and that raises the programmer's level of abstraction to focusing attention on the problem to be solved instead of on an intimate knowledge about how a particular computer works.
Näide:
Ada, BASIC, Fortran, Modula-2, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.15

kolmas pool

isik või asutus, kes on kõnealuses küsimuses tunnistatud osalevatest pooltest sõltumatuks [ISO/IEC Juhend 2:1996]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.15

third party
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.15

kolmeaadressiline käsk

Kolme aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk liita mälupesade A ja B sisu ning panna tulem mälupessa C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.15

three-address instruction

An instruction that contains three address parts.
Näide:
An instruction to add the contents of storage locations A and B, and place the result in storage location C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.05

kolmemõõtmeline analüüs

Visuaalanalüüs algoritmiga, mis loob objekti või ta osa kolmemõõtmelise mudeli ja võrdleb seda mudelikogus salvestatud mudelitega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.05

three-dimensional analysis

Visual analysis using an algorithm that develops a three dimensional model of an object (30.01.07 A) or of a part and matches this model with one of a collection of stored models.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.05

kolmikutena esitus

Kuvatavate või prinditavate arvude komamärgist vasakul oleva osa numbri kolmikuteks jaotamise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.05

punctuation capability

The ability to divide displayed or printed numbers into groups of three digits to the left of the decimal marker.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur