[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.01.13

kolmanda põlve keel

3GL-keel (synonym)

Kõrgkeel, milles on iga ta lihtlause kohta suur arv masinakäske ning mis tõstab programmeerija abstraktsioonitaseme selliseks, et ta saab konkreetse arvuti talitluse põhjaliku tundmise asemel keskenduda lahendatavale probleemile.
Näide:
Ada, BASIC, Fortran, Modula-2, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.13

third-generation language

3GL (synonym)

A high-level language that has a high ratio of machine instructions to each of its simple statements and that raises the programmer's level of abstraction to focusing attention on the problem to be solved instead of on an intimate knowledge about how a particular computer works.
Näide:
Ada, BASIC, Fortran, Modula-2, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.15

kolmas pool

isik või asutus, kes on kõnealuses küsimuses tunnistatud osalevatest pooltest sõltumatuks [ISO/IEC Juhend 2:1996]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.15

third party
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.15

kolmeaadressiline käsk

Kolme aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk liita mälupesade A ja B sisu ning panna tulem mälupessa C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.15

three-address instruction

An instruction that contains three address parts.
Näide:
An instruction to add the contents of storage locations A and B, and place the result in storage location C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.05

kolmemõõtmeline analüüs

Visuaalanalüüs algoritmiga, mis loob objekti või ta osa kolmemõõtmelise mudeli ja võrdleb seda mudelikogus salvestatud mudelitega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.05

three-dimensional analysis

Visual analysis using an algorithm that develops a three dimensional model of an object (30.01.07 A) or of a part and matches this model with one of a collection of stored models.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.05

kolmikutena esitus

Kuvatavate või prinditavate arvude komamärgist vasakul oleva osa numbri kolmikuteks jaotamise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.05

punctuation capability

The ability to divide displayed or printed numbers into groups of three digits to the left of the decimal marker.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.33

kolmpunktkõver

Raalgraafika kujund, milles kaks punkti ankurdavad kõvera otsi, kolmas aga valib tipu.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.33

three-point curve

In computer graphics, a shape in which two points anchor the ends of a curve and the third selects the apex.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.09

komakoht

koma (synonym)

Alusega arvusüsteemis väljendatud arvu esituses eralduskoht täisarvuosa märkide ja murruosa märkide vahel.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.09

radix point

In a representation of a number expressed in a radix numeration system, the location of the separation of the characters associated with the integral part from those associated with the fractional part.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.05

komamärk

Arvu kümnendkoma asukoha indikaator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.05

decimal marker

A visual indication of the position of the decimal point or decimal comma in a number.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C07

kombinatsioon

Elementide * järjestust arvestamata mingist hulgast valitud teatav arv erinevaid elemente.

[en]
C07

combination

A given number of different elements selected from a set without regard to the order in which the selected elements are arranged.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.03

kombinatsioonlülitus

Loogikaseadis, mille väljund signaalide väärtused vaadeldaval hetkel sõltuvad ta sisend signaalide väärtustest sellel hetkel.
Märkus:
Kombinatsioonlülitus on jadalülituse erijuht, kus ei arvestata lülituse siseolekuid.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.03

combinational circuit

A logic device whose output values, at any given instant, depend upon the input values at that instant.
Märkus:
A combinational circuit is a special case of a sequential circuit whose internal state is not taken in account.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.08

komm

Veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.08

cookie

A record created by a Web server, stored on a user's storage device, and accessed by the Web server in order to facilitate subsequent communication.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur