[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.15

kolmas pool

isik või asutus, kes on kõnealuses küsimuses tunnistatud osalevatest pooltest sõltumatuks [ISO/IEC Juhend 2:1996]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.15

third party
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.15

kolmeaadressiline käsk

Kolme aadressiosa sisaldav käsk.
Näide:
käsk liita mälupesade A ja B sisu ning panna tulem mälupessa C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.15

three-address instruction

An instruction that contains three address parts.
Näide:
An instruction to add the contents of storage locations A and B, and place the result in storage location C.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.05

kolmemõõtmeline analüüs

Visuaalanalüüs algoritmiga, mis loob objekti või ta osa kolmemõõtmelise mudeli ja võrdleb seda mudelikogus salvestatud mudelitega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.05

three-dimensional analysis

Visual analysis using an algorithm that develops a three dimensional model of an object (30.01.07 A) or of a part and matches this model with one of a collection of stored models.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.05

kolmikutena esitus

Kuvatavate või prinditavate arvude komamärgist vasakul oleva osa numbri kolmikuteks jaotamise võime.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.05

punctuation capability

The ability to divide displayed or printed numbers into groups of three digits to the left of the decimal marker.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.33

kolmpunktkõver

Raalgraafika kujund, milles kaks punkti ankurdavad kõvera otsi, kolmas aga valib tipu.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.33

three-point curve

In computer graphics, a shape in which two points anchor the ends of a curve and the third selects the apex.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.09

komakoht

koma (synonym)

Alusega arvusüsteemis väljendatud arvu esituses eralduskoht täisarvuosa märkide ja murruosa märkide vahel.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.09

radix point

In a representation of a number expressed in a radix numeration system, the location of the separation of the characters associated with the integral part from those associated with the fractional part.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.05

komamärk

Arvu kümnendkoma asukoha indikaator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.05

decimal marker

A visual indication of the position of the decimal point or decimal comma in a number.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C07

kombinatsioon

Elementide * järjestust arvestamata mingist hulgast valitud teatav arv erinevaid elemente.

[en]
C07

combination

A given number of different elements selected from a set without regard to the order in which the selected elements are arranged.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.03

kombinatsioonlülitus

Loogikaseadis, mille väljund signaalide väärtused vaadeldaval hetkel sõltuvad ta sisend signaalide väärtustest sellel hetkel.
Märkus:
Kombinatsioonlülitus on jadalülituse erijuht, kus ei arvestata lülituse siseolekuid.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.03

combinational circuit

A logic device whose output values, at any given instant, depend upon the input values at that instant.
Märkus:
A combinational circuit is a special case of a sequential circuit whose internal state is not taken in account.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.08

komm

Veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.08

cookie

A record created by a Web server, stored on a user's storage device, and accessed by the Web server in order to facilitate subsequent communication.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.11

kommentaar

Eranditult teksti lisamiseks kasutatav keeletarind, mis ei ole mõeldud mõjutama programmi* täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.11

comment

remark (synonym)

A language construct, exclusively used to include text that has no intended effect on the execution of the program.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur