[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.02.06

analoog-

Omane pidevatena muutuvatele füüsikalistele suurustele või pideval kujul esitatud andmetele, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.06

analog

Pertaining to continuously variable physical quantities or to data presented in a continuous form, as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.14

analoogandmed

Andmed, mis esitatakse mingi füüsikalise suurusega, mida peetakse pidevalt muutuvaks ja mille väärtus on võrdeline andmetega või nende mingi sobiva funktsiooniga.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.14

analog data

Data represented by a physical quantity that is considered to be continuously variable and whose magnitude is made directly proportional to the data or to a suitable function of the data.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.05

analoogarvuti

Arvuti, mille operatsioonid on analoogilised mingi teise süsteemi käitumisele ning mis võtab vastu, töötleb ja tekitab analoogandmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.05

analog computer

A computer whose operations are analogous to the behavior of another system and that accepts, processes, and produces analog data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.18

analoog-digitaalmuundur

A/D-muundur (synonym)

ADC (synonym)

Andmeid * analoogesitusest * digitaalesitusse * muundav * funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.18

analog-to-digital converter

A/D converter (synonym)

ADC (synonym)

A functional unit that converts * data from an analog representation to a digital representation.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.13

analoogesitus

analoogkuju (synonym)

Muutuja väärtuse esitus mingi füüsikalise suurusega, mida peetakse pidevalt muutuvaks, nii et selle füüsikalise suuruse väärtus on võrdeline muutuja väärtusega või mingi ta sobiva funktsiooniga.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.13

analog representation

A representation of the value of a variable by a physical quantity that is considered to be continuously variable, the magnitude of the physical quantity being made directly proportional to the variable or to a suitable function of the variable.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.08

analoogjagur

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on proportsionaalne kahe sisend-analoogmuutuja jagatisega.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.08

analog divider

A functional unit whose output * analog variable is proportional to the quotient of two input analog variables.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.06

analoogkorruti

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on proportsionaalne kahe sisend-analoogmuutuja korrutisega.
Märkus:
Selle terminiga võib tähistada ka vahendit, mis võib sooritada mitut korrutustehet, näiteks servokorrutit.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.06

analog multiplier

A functional unit whose output * analog variable is proportional to the product of two input analog variables.
Märkus:
This term may also be applied to a device that can perform more than one multiplication, for example a servo multiplier.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.01

analoogmuutuja

Pidevana muutuv signaal, mis esitab mingit matemaatilist muutujat või füüsikalist suurust.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.01

analog variable

A continuously variable signal representing either a mathematical variable or a physical quantity.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.02

analoogpilt

Pidevate väärtusevahemikega esitatav pilt.
Näide:
tüüpilisel fotol loetakse paistvuse ja toonide vahemikud pidevaiks.
Märkus:
Vrd digitaalpilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.02

analog image

continuous image (synonym; deprecated)

An image (30.01.08) that uses continuous ranges of values.
Näide:
A typical photograph is considered to contain a continuous range of brightness (30.05.07) and hues.
Märkus:
Contrast with digital image (30.02.03).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.01

analoogsignaal

Signaal, milles andmeid esitav tunnussuurus võib igal hetkel omandada suvalise väärtuse mingist pidevast vahemikust.
Märkus:
Näiteks võib analoogsignaal pidevalt järgida mingi teise andmeid esitava füüsikalise suuruse väärtusi.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.01

analog signal

A signal in which the characteristic quantity representing data may assume, at any instant, any value within a continuous interval.
Märkus:
For example, an analog signal may follow continuously the values of another physical quantity representing data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.03

analoogsisendi võimendi

Ühe või mitme analoogsisendkanali juurde kuuluv võimendi, mis sobitab analoog * signaali taset järgneva analoog-digitaalmuunduri * sisend diapasooniga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.03

analog input channel amplifier

An amplifier attached to one or more analog input channels, that adapts the analog * signal level to the input range of the succeeding analog-to-digital converter.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur