[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.02.01

analoogsignaal

Signaal, milles andmeid esitav tunnussuurus võib igal hetkel omandada suvalise väärtuse mingist pidevast vahemikust.
Märkus:
Näiteks võib analoogsignaal pidevalt järgida mingi teise andmeid esitava füüsikalise suuruse väärtusi.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.01

analog signal

A signal in which the characteristic quantity representing data may assume, at any instant, any value within a continuous interval.
Märkus:
For example, an analog signal may follow continuously the values of another physical quantity representing data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.03

analoogsisendi võimendi

Ühe või mitme analoogsisendkanali juurde kuuluv võimendi, mis sobitab analoog * signaali taset järgneva analoog-digitaalmuunduri * sisend diapasooniga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.03

analog input channel amplifier

An amplifier attached to one or more analog input channels, that adapts the analog * signal level to the input range of the succeeding analog-to-digital converter.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.06

analoogsisendkanal

Analoogandmete tee pistmikust analoog-digitaalmuundurini * analoog * sisendite alamsüsteemis.
Märkus:
See tee võib sisaldada filtri, analoogsignaalide * multiplekseri ja ühe või mitu võimendit.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.06

analog input channel

The analog data path between the connector and the analog-to-digital converter in the analog * input subsystem.
Märkus:
This path may include a filter, an analog signal * multiplexer, and one or more amplifiers.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.03

analoogsummaator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujate summaga või kaalutud summaga.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.03

summer

analog adder (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to the sum, or a weighted sum, of the input analog variables.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.04

analoogväljundi võimendi

Ühe või mitme analoog * väljund kanali juurde kuuluv võimendi, mis sobitab digitaal-analoogmuunduri väljund signaali diapasooni tehnilise protsessi juhtimiseks vajaliku signaalitasemega.
Märkus:
Kui selles alamsüsteemis on ühine digitaal-analoogmuundur, toimib see võimendi hoideseadmena.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.04

analog output channel amplifier

An amplifier attached to one or more analog * output channels, that adapts the output signal range of the digital-to-analog converter to the signal level necessary to control the technical process.
Märkus:
If there is a common digital-to-analog converter in the subsystem, the amplifier performs the function of a sample-and-hold device.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.01

analüüs lõplike elementide meetodil

lõplikelement-analüüs (synonym)

Mehaanilise komponendi või üldisemalt, füüsilise tarindi struktuuriomaduste analüüs, mis põhineb simulatiivsel dekomponeerimisel diskreetseteks elementideks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.01

finite-element analysis

The analysis of the structural properties of a mechanical part, or more generally a physical construction, based on simulative decomposition into discrete elements.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.20

analüütiline rünne

krüptoanalüütiline rünne (synonym)

Katse analüütiliste meetoditega murda koodi või leida võtit.
Näide:
märgimustrite statistiline analüüs, krüpteerimis * algoritmi * turvadefektide otsing.
Märkus:
Vrd jõurünne.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.20

analytical attack

cryptanalytical attack (synonym)

An attempt to break a code or to find a key using analytical methods.
Näide:
A statistical analysis of patterns; a search for flaws in an encryption * algorithm.
Märkus:
Contrast with exhaustive attack.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.18

analüütiline õppimine

seletusepõhine õppimine (synonym)

Deduktiivse õppimise arenenud vorm, mille puhul abstraktne või struktureeritud teadmus tuletatakse kasutuslikkust teadmusest ja ainevalla teadmusest.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.18

analytic learning

explanation-based learning (synonym)

An advanced form of deductive learning in which abstract or structured knowledge is derived from operational knowledge and from domain knowledge.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.01.03

andmeallikas

andmeläte (synonym)

Funktsionaalüksus, mis annab edastusele kuuluvad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.03

data source

The functional unit that provides data for transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.02.08

andmeanalüüs

Andmete ja nende tegelikus või kavandatud süsteemis kulgemise süstemaatiline uuring.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.02.08

data analysis

A systematic investigation of the data and their flow in a real or planned system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.17

andmeatribuut

Andmetüübi, andmeobjekti, mooduli või muu keeletarindi eeldefineeritud karakteristik.
Näide:
Reaaltüübil võib olla andmeatribuut PRECISION andmeväärtustega SINGLE või DOUBLE; tegumil võib olla andmeatribuut TERMINATED väärtusega TRUE, kui tegum on lõpetatud, ja väärtusega FALSE muudel juhtudel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.17

data attribute

A predefined characteristic of a data type,* data object,* module, or some other language construct.
Näide:
A real type may have the data attribute PRECISION with the data value s SINGLE or DOUBLE. A task may have the data attribute TERMINATED that yields TRUE if the task is terminated, and FALSE otherwise.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur