[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.01.13

analoogesitus

analoogkuju (synonym)

Muutuja väärtuse esitus mingi füüsikalise suurusega, mida peetakse pidevalt muutuvaks, nii et selle füüsikalise suuruse väärtus on võrdeline muutuja väärtusega või mingi ta sobiva funktsiooniga.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.13

analog representation

A representation of the value of a variable by a physical quantity that is considered to be continuously variable, the magnitude of the physical quantity being made directly proportional to the variable or to a suitable function of the variable.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.08

analoogjagur

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on proportsionaalne kahe sisend-analoogmuutuja jagatisega.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.08

analog divider

A functional unit whose output * analog variable is proportional to the quotient of two input analog variables.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.06

analoogkorruti

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on proportsionaalne kahe sisend-analoogmuutuja korrutisega.
Märkus:
Selle terminiga võib tähistada ka vahendit, mis võib sooritada mitut korrutustehet, näiteks servokorrutit.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.06

analog multiplier

A functional unit whose output * analog variable is proportional to the product of two input analog variables.
Märkus:
This term may also be applied to a device that can perform more than one multiplication, for example a servo multiplier.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.01

analoogmuutuja

Pidevana muutuv signaal, mis esitab mingit matemaatilist muutujat või füüsikalist suurust.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.01

analog variable

A continuously variable signal representing either a mathematical variable or a physical quantity.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.02

analoogpilt

Pidevate väärtusevahemikega esitatav pilt.
Näide:
tüüpilisel fotol loetakse paistvuse ja toonide vahemikud pidevaiks.
Märkus:
Vrd digitaalpilt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.02

analog image

continuous image (synonym; deprecated)

An image (30.01.08) that uses continuous ranges of values.
Näide:
A typical photograph is considered to contain a continuous range of brightness (30.05.07) and hues.
Märkus:
Contrast with digital image (30.02.03).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.01

analoogsignaal

Signaal, milles andmeid esitav tunnussuurus võib igal hetkel omandada suvalise väärtuse mingist pidevast vahemikust.
Märkus:
Näiteks võib analoogsignaal pidevalt järgida mingi teise andmeid esitava füüsikalise suuruse väärtusi.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.01

analog signal

A signal in which the characteristic quantity representing data may assume, at any instant, any value within a continuous interval.
Märkus:
For example, an analog signal may follow continuously the values of another physical quantity representing data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.03

analoogsisendi võimendi

Ühe või mitme analoogsisendkanali juurde kuuluv võimendi, mis sobitab analoog * signaali taset järgneva analoog-digitaalmuunduri * sisend diapasooniga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.03

analog input channel amplifier

An amplifier attached to one or more analog input channels, that adapts the analog * signal level to the input range of the succeeding analog-to-digital converter.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.06

analoogsisendkanal

Analoogandmete tee pistmikust analoog-digitaalmuundurini * analoog * sisendite alamsüsteemis.
Märkus:
See tee võib sisaldada filtri, analoogsignaalide * multiplekseri ja ühe või mitu võimendit.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.06

analog input channel

The analog data path between the connector and the analog-to-digital converter in the analog * input subsystem.
Märkus:
This path may include a filter, an analog signal * multiplexer, and one or more amplifiers.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.03

analoogsummaator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujate summaga või kaalutud summaga.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.03

summer

analog adder (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to the sum, or a weighted sum, of the input analog variables.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.04

analoogväljundi võimendi

Ühe või mitme analoog * väljund kanali juurde kuuluv võimendi, mis sobitab digitaal-analoogmuunduri väljund signaali diapasooni tehnilise protsessi juhtimiseks vajaliku signaalitasemega.
Märkus:
Kui selles alamsüsteemis on ühine digitaal-analoogmuundur, toimib see võimendi hoideseadmena.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.04

analog output channel amplifier

An amplifier attached to one or more analog * output channels, that adapts the output signal range of the digital-to-analog converter to the signal level necessary to control the technical process.
Märkus:
If there is a common digital-to-analog converter in the subsystem, the amplifier performs the function of a sample-and-hold device.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.01

analüüs lõplike elementide meetodil

lõplikelement-analüüs (synonym)

Mehaanilise komponendi või üldisemalt, füüsilise tarindi struktuuriomaduste analüüs, mis põhineb simulatiivsel dekomponeerimisel diskreetseteks elementideks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.01

finite-element analysis

The analysis of the structural properties of a mechanical part, or more generally a physical construction, based on simulative decomposition into discrete elements.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur