[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.05.19

kuni-tarind

until-tarind (synonym)

Iteratsiooni juhtimise keeletarind, mis defineerib igale iteratsioonisammule järgneva kontrolli.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.19

until-construct

A language construct for iteration control that defines a test to be performed after each iteration step.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.09

kursor

Liigutatav, tavaliselt nähtav tugipunkt, mis näitab huvipakkuvat punkti kuvaruumis, näiteks järgmiste andmete paigutamise kohta.
Märkus:
Kursoreid võib olla mitu.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.09

cursor

A movable, normally visible reference point that indicates the position of special interest in a display space, such as where the next data will be introduced.
Märkus:
More than one cursor may be present.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.16

kursor

Relatsioonandmebaasi tabeli rida osutav viit, mille abil liigutakse selles tabelis.
Märkus:
SQL-keeles nimetatakse kursoriks jooksvat viita.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.16

cursor

In a relational database, a pointer to a row in a table, used to move within that table.
Märkus:
In SCL, a current pointer is called a cursor.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.03

kustutama

Andmeid * andmekandjalt kõrvaldama.
Märkus:
Tavaliselt sooritatakse kustutus andmete ülekirjutuse või etalonmärgiste kõrvaldamisega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.03

to erase

To remove data from a data medium.
Märkus:
Erasing is usually accomplished by overwriting the data or deleting the references.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.11

kustutatav mälu

Mäluseade, milles eri andmeid saab üksteise järel kirjutada samasse mälupessa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.11

erasable storage

A storage device in which different data can be written successively at the same storage location.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.01

kustutus

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal kõrvaldada kogu varem sisestatud teksti või osa sellest.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.01

delete

A function or mode that enables the user to remove all or part of previously entered text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.26

kustutus

Ühe või enama kuvaelemendi * kuvamise vältimine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.26

blanking

The suppression of the display from one or more display elements.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.15

kustutus

Videosignaali blokeerimine laotus rastri mingi osa kestel, tavaliselt elektronkiire tagasijooksu ajal.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.15

blanking

The suppression of the video signal for a portion of the scanning raster, usually during the retrace time.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.31

kustutuspea

Magnetpea, mis saab ainult kustutada * andmeid magnetiliselt andmekandjalt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.31

erase head

erasing head (synonym)

A magnetic head capable of only erasing * data on a magnetic data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.05

kutse

Käsk juhtimise üleandmiseks ühelt moodulilt teisele, tavaliselt eeldusel, et juhtimine antakse kutsuvale moodulile tagasi.
Märkus:
Tavaliselt spetsifitseerib kutse parameetrid, mis antakse üle kutsutavale moodulile või kutsutavast moodulist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.05

call

The instruction to transfer control from one module to another, usually with the implication that control will be given back to the call ing module.
Märkus:
A call usually specifies parameter s to be passed to and from the called module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.05

kutse

Valimissignaalide * edastus * ühenduse sisseseadmiseks andmejaamade vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.05

calling

The process of transmitting * selection signals in order to establish a connection between data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur