[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.04.01

kustutus

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal kõrvaldada kogu varem sisestatud teksti või osa sellest.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.01

delete

A function or mode that enables the user to remove all or part of previously entered text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.26

kustutus

Ühe või enama kuvaelemendi * kuvamise vältimine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.26

blanking

The suppression of the display from one or more display elements.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.15

kustutus

Videosignaali blokeerimine laotus rastri mingi osa kestel, tavaliselt elektronkiire tagasijooksu ajal.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.15

blanking

The suppression of the video signal for a portion of the scanning raster, usually during the retrace time.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.31

kustutuspea

Magnetpea, mis saab ainult kustutada * andmeid magnetiliselt andmekandjalt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.31

erase head

erasing head (synonym)

A magnetic head capable of only erasing * data on a magnetic data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.05

kutse

Käsk juhtimise üleandmiseks ühelt moodulilt teisele, tavaliselt eeldusel, et juhtimine antakse kutsuvale moodulile tagasi.
Märkus:
Tavaliselt spetsifitseerib kutse parameetrid, mis antakse üle kutsutavale moodulile või kutsutavast moodulist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.05

call

The instruction to transfer control from one module to another, usually with the implication that control will be given back to the call ing module.
Märkus:
A call usually specifies parameter s to be passed to and from the called module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.05

kutse

Valimissignaalide * edastus * ühenduse sisseseadmiseks andmejaamade vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.05

calling

The process of transmitting * selection signals in order to establish a connection between data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.30

kutsejada

kutsung (synonym)

Käskude * jada, mis põhjustab alamprogrammi * täitmise, andes talle vajaduse korral töötluseks andmed ning juhtides tulemite (kui neid on) väljastust ja kutsuvasse * programmi * naasmist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.30

calling sequence

A sequence of instructions that causes the execution of a subprogram, provides it, if necessary, with data to be processed, and that controls the delivery of results (if any) and the return to the calling * program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.48

kutseskeem

kutsepuu (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid ja näitab, millised moodulid kutsuvad üksteist.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda struktuuriskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-2
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.48

call graph

call tree (synonym)

A diagram that identifies the modules in a system or program and shows which modules call one another.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a structure chart.
See figure 07-2
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.06

kutsuma

Kutset * täitma.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.06

to call

To execute a call.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.12

kutsutav teenusetarbija

Teenusetarbija, millega ühenduse loomist taotleb kutsuv teenusetarbija.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.12

called service user

A service user with which a calling service user wishes to establish a connection.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.11

kutsuv teenusetarbija

Ühenduse loomiseks nõudeprimitiivi algatav teenusetarbija.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.11

calling service user

A service user that initiates a request primitive for the establishment of a connection.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur