[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.06.15

kustutus

Videosignaali blokeerimine laotus rastri mingi osa kestel, tavaliselt elektronkiire tagasijooksu ajal.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.15

blanking

The suppression of the video signal for a portion of the scanning raster, usually during the retrace time.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.31

kustutuspea

Magnetpea, mis saab ainult kustutada * andmeid magnetiliselt andmekandjalt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.31

erase head

erasing head (synonym)

A magnetic head capable of only erasing * data on a magnetic data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.05

kutse

Käsk juhtimise üleandmiseks ühelt moodulilt teisele, tavaliselt eeldusel, et juhtimine antakse kutsuvale moodulile tagasi.
Märkus:
Tavaliselt spetsifitseerib kutse parameetrid, mis antakse üle kutsutavale moodulile või kutsutavast moodulist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.05

call

The instruction to transfer control from one module to another, usually with the implication that control will be given back to the call ing module.
Märkus:
A call usually specifies parameter s to be passed to and from the called module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.05

kutse

Valimissignaalide * edastus * ühenduse sisseseadmiseks andmejaamade vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.05

calling

The process of transmitting * selection signals in order to establish a connection between data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.30

kutsejada

kutsung (synonym)

Käskude * jada, mis põhjustab alamprogrammi * täitmise, andes talle vajaduse korral töötluseks andmed ning juhtides tulemite (kui neid on) väljastust ja kutsuvasse * programmi * naasmist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.30

calling sequence

A sequence of instructions that causes the execution of a subprogram, provides it, if necessary, with data to be processed, and that controls the delivery of results (if any) and the return to the calling * program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.48

kutseskeem

kutsepuu (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid ja näitab, millised moodulid kutsuvad üksteist.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda struktuuriskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-2
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.48

call graph

call tree (synonym)

A diagram that identifies the modules in a system or program and shows which modules call one another.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a structure chart.
See figure 07-2
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.06

kutsuma

Kutset * täitma.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.06

to call

To execute a call.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.12

kutsutav teenusetarbija

Teenusetarbija, millega ühenduse loomist taotleb kutsuv teenusetarbija.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.12

called service user

A service user with which a calling service user wishes to establish a connection.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.11

kutsuv teenusetarbija

Ühenduse loomiseks nõudeprimitiivi algatav teenusetarbija.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.11

calling service user

A service user that initiates a request primitive for the establishment of a connection.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.13

kuueteistkümnendsüsteem

heksadetsimaalsüsteem (synonym)

Püsialusega arvusüsteem, mis kasutab kuutteist numbrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, kusjuures märgid A, B, C, D, E, F vastavad arvudele 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja alust kuusteist ning mille vähim täisarvuline kaal on 1.
Näide:
Kuueteistkümnendsüsteemis esitab arvu tuhat numeraal 3E8, s.t. 3 x 162 + 14 x 161 + 8 x 160 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.13

hexadecimalnumerationsystem

hexadecimalsystem (synonym)

The fixed radix numeration system that uses the sixteen digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E and F, where the characters A, B, C, D, E and F correspond to the numbers 10, 11, 12, 13, 14 and 15, and the radix sixteen and in which the lowest integral weight is 1.
Näide:
In the hexadecimal numeration system, the numeral 3E8 represents the number one thousand, that is 3 x 162 + 14 x 161 + 8 x 160 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.18

kuumkäivitus

kuumstart (synonym)

Andmebaasihalduri käivitus eelneva eelpiltide või järelpiltide töötlusega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.18

warm start

The start of a database management system with preprocessing of before-images or after-images.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur