[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
24.01.14

materjalitarbe plaanimine

MRP (synonym)

Prioriteetide plaanimise meetod, mida juhib peatootmisplaan (MPS) ning mis seob komponenditarbed vastavate (vahe)toodete tootmisplaanidega.
Märkus:
Lühendit ei tohi segi ajada lühendiga MRP (2) ( tootmisressursside plaanimine). Vt. 24.01.13.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.14

material requirements planning

MRP (synonym)

A priority planning technique which is driven by a master production schedule (MPS) and which relates component demands to the production schedules for parent items.
Märkus:
Not to be confused with the abbreviation MRP II ( manufacturing resource planning). See 24.01.13.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.27

mediaanfiltreerimine

Lokaalse silumise meetod, mis asendab iga pikseli väärtuse naaberpikselite hallitasemete mediaaniga.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.27

median filtering

A method of local smoothing by replacing each pixel (13) with the median of the gray levels (30.05.17) of neighbor pixels.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.2

meede

riskihalduse vahend, sealhulgas poliitika, protseduur, suunis, tava või organisatsiooniline struktuur, võib olla loomult administratiivne, tehniline, halduslik või juriidiline
Märkus:
MÄRKUS. Meedet kasutatakse ka turvameetme või vastumeetme tähenduses.
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.2

control
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.10

meede

riski haldamise abinõu, sealhulgas poliitikad, protseduurid, juhised, tavad või organisatsioonistruktuurid; võib loomult olla administratiivne, tehniline, halduslik või õiguslik
Märkus:
MÄRKUS. Meedet kasutatakse ka turvameetme või vastumeetme sünonüümina.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.10

control

means of managing risk, including policies, procedures, guidelines, practices or organizational structures, which can be administrative, technical, management, or legal in nature
Märkus:
NOTE Control is also used as a synonym for safeguard or countermeasure.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.01

meedium

Vahend, millega andmeid tajutakse, esitatakse, salvestatakse või edastatakse.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.01

medium

The means by which data are perceived, represented, stored, or transmitted.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.27

meediumiliidese pistik

Pistik, millega kohtvõrgus ühendatakse andmejaam * magistraalikolmikuga, * magistraalkaabliga või jaamakaabliga.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.27

medium interface connector

MIC (synonym)

In a local area network, the connector used to attach a data station to a trunk coupling unit, * trunk cable, or drop cable.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.30

meediumiploki liides

Kohtvõrgu * andmejaama * liides * meediumiploki ja andmelõpmiku vahel.
Märkus:
Vt. joonised 2 ja 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.30

attachment unit interface

AUI (synonym)

In a data station on a local area network, the interface between the medium attachment unit and the data terminal equipment.
Märkus:
See figures 2 and 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.28

meediumiplokk

Kohtvõrgu * andmejaama seadis, mille kaudu andmelõpmik sidestatakse edastusmeediumiga.
Märkus:
Vt. joonised 2 ja 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.28

medium attachment unit

MAU (synonym)

In a data station on a local area network, a device used to couple the data terminal equipment to the transmission medium.
Märkus:
See figures 2 and 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.22

meediumipöörduse juhtimine

MAC (synonym)

Meetod edastusmeediumi ajutiselt valitsevate andmejaamade järjestuse määramiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.22

medium access control

MAC (synonym)

A technique used to establish the sequence of data stations that are in temporary control of the transmission medium.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.04

meediumipöörduse juhtimise alamkiht

MAC-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * lülikihi see osa, mis kohaldab meediumipöörduse juhtimist ja toetab topoloogiast sõltuvaid funktsioone.
Märkus:
MAC-alamkiht kasutab füüsilise kihi teenuseid ning annab teenuseid loogilise lüli juhtimise alamkihile.
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.04

medium access control sublayer

MAC sublayer (synonym)

In a local area network, the part of the data link layer that applies medium access control and supports topology-dependent functions.
Märkus:
The MAC sublayer uses the services of the physical layer to provide services to the logical link control sublayer.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.02

meediumipöörduse juhtimisprotokoll

MAC-protokoll (synonym)

Kohtvõrgu * protokoll, mis andmejaamade vahelise andme vahetuse võimaldamiseks valitseb juurdepääsu edastusmeediumile, arvestades võrgu topoloogilisi aspekte.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.02

medium access control protocol

MAC protocol (synonym)

In a local area network, the protocol that governs access to the transmission medium, taking into account the topological aspects of the network, to enable the exchange of data between data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur