[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.04.41

matemaatiline morfoloogia

morfoloogia (synonym)

Pildialgebra, mille muutujad on kujundid ja mille tehted transformeerivad neid kujundeid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.41

mathematical morphology

morphology (synonym)

An image algebra whose variables are shapes and whose operations transform those shapes.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.14

materjalitarbe plaanimine

MRP (synonym)

Prioriteetide plaanimise meetod, mida juhib peatootmisplaan (MPS) ning mis seob komponenditarbed vastavate (vahe)toodete tootmisplaanidega.
Märkus:
Lühendit ei tohi segi ajada lühendiga MRP (2) ( tootmisressursside plaanimine). Vt. 24.01.13.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.14

material requirements planning

MRP (synonym)

A priority planning technique which is driven by a master production schedule (MPS) and which relates component demands to the production schedules for parent items.
Märkus:
Not to be confused with the abbreviation MRP II ( manufacturing resource planning). See 24.01.13.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.27

mediaanfiltreerimine

Lokaalse silumise meetod, mis asendab iga pikseli väärtuse naaberpikselite hallitasemete mediaaniga.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.27

median filtering

A method of local smoothing by replacing each pixel (13) with the median of the gray levels (30.05.17) of neighbor pixels.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.2

meede

riskihalduse vahend, sealhulgas poliitika, protseduur, suunis, tava või organisatsiooniline struktuur, võib olla loomult administratiivne, tehniline, halduslik või juriidiline
Märkus:
MÄRKUS. Meedet kasutatakse ka turvameetme või vastumeetme tähenduses.
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.2

control
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.10

meede

riski haldamise abinõu, sealhulgas poliitikad, protseduurid, juhised, tavad või organisatsioonistruktuurid; võib loomult olla administratiivne, tehniline, halduslik või õiguslik
Märkus:
MÄRKUS. Meedet kasutatakse ka turvameetme või vastumeetme sünonüümina.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.10

control

means of managing risk, including policies, procedures, guidelines, practices or organizational structures, which can be administrative, technical, management, or legal in nature
Märkus:
NOTE Control is also used as a synonym for safeguard or countermeasure.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.01

meedium

Vahend, millega andmeid tajutakse, esitatakse, salvestatakse või edastatakse.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.01

medium

The means by which data are perceived, represented, stored, or transmitted.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.27

meediumiliidese pistik

Pistik, millega kohtvõrgus ühendatakse andmejaam * magistraalikolmikuga, * magistraalkaabliga või jaamakaabliga.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.27

medium interface connector

MIC (synonym)

In a local area network, the connector used to attach a data station to a trunk coupling unit, * trunk cable, or drop cable.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.30

meediumiploki liides

Kohtvõrgu * andmejaama * liides * meediumiploki ja andmelõpmiku vahel.
Märkus:
Vt. joonised 2 ja 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.30

attachment unit interface

AUI (synonym)

In a data station on a local area network, the interface between the medium attachment unit and the data terminal equipment.
Märkus:
See figures 2 and 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.28

meediumiplokk

Kohtvõrgu * andmejaama seadis, mille kaudu andmelõpmik sidestatakse edastusmeediumiga.
Märkus:
Vt. joonised 2 ja 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.28

medium attachment unit

MAU (synonym)

In a data station on a local area network, a device used to couple the data terminal equipment to the transmission medium.
Märkus:
See figures 2 and 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.22

meediumipöörduse juhtimine

MAC (synonym)

Meetod edastusmeediumi ajutiselt valitsevate andmejaamade järjestuse määramiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.22

medium access control

MAC (synonym)

A technique used to establish the sequence of data stations that are in temporary control of the transmission medium.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.05.04

meediumipöörduse juhtimise alamkiht

MAC-alamkiht (synonym)

Kohtvõrgu * lülikihi see osa, mis kohaldab meediumipöörduse juhtimist ja toetab topoloogiast sõltuvaid funktsioone.
Märkus:
MAC-alamkiht kasutab füüsilise kihi teenuseid ning annab teenuseid loogilise lüli juhtimise alamkihile.
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.05.04

medium access control sublayer

MAC sublayer (synonym)

In a local area network, the part of the data link layer that applies medium access control and supports topology-dependent functions.
Märkus:
The MAC sublayer uses the services of the physical layer to provide services to the logical link control sublayer.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur