[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.01.10

massiiviprotsessor

vektoriprotsessor (synonym)

Protsessor, mis on võimeline täitma * käske, mille operandideks võivad olla mitte ainult üksikelemendid, vaid ka andmete * massiivid.
Märkus:
Erijuhul töötab massiiviprotsessor üksikelementidega, mida nimetatakse skalaarideks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.10

array processor

vector processor (synonym)

A processor capable of executing * instructions in which the operands can be arrays of data and not only single elements.
Märkus:
In a special case where the array processor works on single elements, such elements are called „scalars„.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.19

massiivtüüp

Liittüüp, mille komponendid on andmetüübilt samad.
Märkus:
Massiivtüüpe võidakse organiseerida ja viidata nii, nagu oleksid komponendid paigutatud ridadena, veergudena jne.
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.19

array type

A composite type, whose components are the same data type.
Märkus:
Array types may be organized and referenced as if the components were arranged in columns, rows, etc.
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.22

mastaabi muutmine

remastaapimine (synonym)

Pildi või pildiosa suurendamine või vähendamine.
Märkus:
Mastaabi muutmine ei tarvitse toimuda igas suunas ühesuguse kordsusega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.22

scaling

Enlarging or diminishing all or part of a display image.
Märkus:
Scaling does not have to be carried out with the same factor in all directions.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.10

mastaabitegur

Mastaapimisel kordajaks kasutatav arv.
Näide:
mastaabitegur 1/1000 sobib väärtuste 856, 432, -95 ja -182 viimiseks vahemikku -1 kuni +1.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.10

scale factor

scaling factor (synonym)

A number used as a multiplier in scaling.
Näide:
A scale factor of 1/1000 would be suitable to scale the values 856, 432, -95 and - 182 to lie in the range - 1 to + 1 inclusive.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.09

mastaapima

normaliseerima (synonym; vananenud)

Muutma mingi suuruse esitust, väljendades ta teistes ühikutes, nii et ta muutumispiirkond siirduks etteantud vahemikku.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.09

to scale

to normalize (synonym; deprecated)

To change the representation of a quantity, expressing it in other units, so that its range is brought within a specified range
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.01.02

matemaatiline induktsioon

Naturaalarvudel mitte alla N põhinevaid liikmeid puudutava väite tõestuse meetod: tõestatakse, et väide kehtib arvul N põhineva liikme kohta, ja kui ta kehtib suvalise väärtuse nN puhul, kehtib ta ka arvul ( n +1) põhineva liikme kohta.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.02

mathematical induction

A method of proving a statement concerning terms based on natural numbers not less than N by showing that the statement is valid for the term based on N and that, if it is valid for an arbitrary value of n that is greater than N, it is also valid for the term based on ( n + 1).
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.41

matemaatiline morfoloogia

morfoloogia (synonym)

Pildialgebra, mille muutujad on kujundid ja mille tehted transformeerivad neid kujundeid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.41

mathematical morphology

morphology (synonym)

An image algebra whose variables are shapes and whose operations transform those shapes.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.14

materjalitarbe plaanimine

MRP (synonym)

Prioriteetide plaanimise meetod, mida juhib peatootmisplaan (MPS) ning mis seob komponenditarbed vastavate (vahe)toodete tootmisplaanidega.
Märkus:
Lühendit ei tohi segi ajada lühendiga MRP (2) ( tootmisressursside plaanimine). Vt. 24.01.13.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.14

material requirements planning

MRP (synonym)

A priority planning technique which is driven by a master production schedule (MPS) and which relates component demands to the production schedules for parent items.
Märkus:
Not to be confused with the abbreviation MRP II ( manufacturing resource planning). See 24.01.13.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.27

mediaanfiltreerimine

Lokaalse silumise meetod, mis asendab iga pikseli väärtuse naaberpikselite hallitasemete mediaaniga.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.27

median filtering

A method of local smoothing by replacing each pixel (13) with the median of the gray levels (30.05.17) of neighbor pixels.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.2

meede

riskihalduse vahend, sealhulgas poliitika, protseduur, suunis, tava või organisatsiooniline struktuur, võib olla loomult administratiivne, tehniline, halduslik või juriidiline
Märkus:
MÄRKUS. Meedet kasutatakse ka turvameetme või vastumeetme tähenduses.
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.2

control
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.10

meede

riski haldamise abinõu, sealhulgas poliitikad, protseduurid, juhised, tavad või organisatsioonistruktuurid; võib loomult olla administratiivne, tehniline, halduslik või õiguslik
Märkus:
MÄRKUS. Meedet kasutatakse ka turvameetme või vastumeetme sünonüümina.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.10

control

means of managing risk, including policies, procedures, guidelines, practices or organizational structures, which can be administrative, technical, management, or legal in nature
Märkus:
NOTE Control is also used as a synonym for safeguard or countermeasure.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur