[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.03.03

arvuti

Funktsionaalüksus, mis on võimeline inimese sekkumiseta sooritama keerukaid arvutusi, kaasa arvatud rohked aritmeetikatehted ja loogikatehted.
Märkus:
Arvuti võib olla üks terviklik üksus või koosneda mitmest omavahel ühendatud üksusest.
Inglise ja eesti keeles tähendab termin arvuti ( computer) infotöötluses harilikult digitaalarvutit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.03

computer

A functional unit that can perform substantial computations, including numerous arithmetic operations and logic operations without human intervention.
Märkus:
A computer may consist of a stand-alone unit or several interconnected units.
In English, in information processing, the term computer usually refers to a digital computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.18

arvuti arhitektuur

Arvuti loogikaline struktuur ja talitluslikud omadused, sealhulgas riistvara- ja tarkvara komponentide omavahelised seosed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.18

computer architecture

The logical structure and functional characteristics of a computer, including the interrelationships among its hardware and software components.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.01

arvuti kuritarvitus

Sihilik või lohakusest tingitud volitamatu tegevus, mis mõjutab andmetöötlussüsteemi * arvutiturvet.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.01

computer abuse

A willful or negligent unauthorized activity that affects the computer security of a data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.07.02

arvutikuritegu

raaliroim (synonym)

Riistvara, * tarkvara või andmete kasutamise, modifitseerimise või hävitamisega sooritatud kuritegu.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.07.02

computer crime

A crime committed through the use, modification, or destruction of hardware, * software, or data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.02

arvutikuritegu

raaliroim (synonym)

Andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil sooritatud või seda otseselt puudutav kuritegu.
Märkus:
See on standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatud määratluse uustöötlusvariant.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.02

computer crime

A crime committed with the aid of, or directly involving, a data processing system or computer network.
Märkus:
This a revised version of the definition in ISO/IEC 2382-1:1993.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.17

arvutipõlvkond

arvutipõlv (synonym)

Peamiselt valmistuse tehnoloogial põhineva arvutite ajalooliigituse klass.
Näide:
Esimene põlvkond põhines releedel või elektronlampidel, teine transistoridel, kolmas integraallülitustel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.17

computer generation

A category in a historical classification of computers based mainly on the technology used in their manufacture.
Näide:
First generation based on relays or vacuum tubes, the second on transistors, the third on integrated circuits.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.06.04

arvutisõna

masinasõna (synonym)

Sõna, mida tavaliselt käsitletakse terviküksusena ja mis sobib töötluseks konkreetse arvutiga.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.06.04

computer word

machine word (synonym)

A word usually treated as a unit, that is suitable for processing by a given computer.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.19

arvutisüsteemi audit

Andmetöötlussüsteemis kasutatavate protseduuride uurimine nende tõhususe ja õigsuse hindamiseks ning täiustuste soovitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.19

computer-system audit

A examination of the procedures used in a data processing system to evaluate their effectiveness and correctness, and to recommend improvements.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.01

arvutiturve

Andmete ja ressursside kaitse tahtmatute või kuritahtlike toimingute eest, tavaliselt vastavate meetmetega.
Märkus:
Sellised toimingud võivad olla muutmine, hävitamine, juurdepääs, avalikustamine või hõive, kui need pole volitatud.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.01

computer security

COMPUSEC (synonym; US)

The protection of data and resources from accidental or malicious acts, usually by taking appropriate actions.
Märkus:
Those acts may be modification, destruction, access, disclosure, or acquisition, if not authorized.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.02

arvutivõrk

Võrk, mille sõlmed koosnevad arvutitest ja andmeside seadmetest ning mille harud on andmesidelülid.
Märkus:
See artikkel on ISO/IEC 2382-1: 1993 artikli 01.01.45 modifitseeritud variant.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.02

computer network

A network whose nodes consist of computers and data communication equipment, and whose branches are data links.
Märkus:
This entry is a modified version of the entry 01.01.45 in ISO/IEC 2382-1:1993.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.45

arvutivõrk

Andmeside eesmärgil omavahel ühendatud andmetöötlussõlmede * võrk.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.45

computer network

A network of data processing nodes that are interconnected for the purpose of data communication.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur