[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.03.08

pöördjäreldamine

Järelduste tuletamise järjestust reguleeriv iteratiivne protseduur, mis alustab mingist määramisele kuuluva tõeväärtusega sihtreeglist ning liigub tagurpidi läbi süsteemi reeglite, kuni küsimusele saadakse vastus, leitakse varemsalvestatud tulem või avastatakse, et tõeväärtust ei saa määrata.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.08

backward chaining

An iterative procedure that regulates the order in which inferences are drawn by starting with a goal rule whose truth value has to be determined, and going backward through the rules of a system until a question is answered, until a previously stored result is found, or until it is found that the truth value cannot be determined.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.15

pöördotsing

Funktsioon või režiim, mis võimaldab otsingut dokumendi suvalisest punktist dokumendi alguse suunas.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.15

backward search

reverse search (synonym)

reverse find (synonym)

A function or mode that enables searching from any position in a document toward the beginning of the document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.31

pöördusaeg

Ajavahemik andme kutse algatamise hetkest andmete üleviimise lõpuni.
Märkus:
Pöördusaeg on peiteaja ja teisaldusaja summa.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.31

access time

The time interval between the instant at which a call for data is initiated and the instant at which the delivery of data is completed.
Märkus:
Access time equals to latency plus transfer time.
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.08.03

pöördusmeetod

Meetod andmete kasutamise, nende lugemiseks või kirjutuseks * mälu kasutamise või nende teisalduseks * sisend-väljundkanali kasutamise saavutamiseks.
Näide:
Juhupöördusmeetod, indekspöördusmeetod, jadapöördusmeetod.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.03

access method

A technique to obtain the use of data, the use of storage in order to read or write data, or the use of an input-output channel to transfer data.
Näide:
Random access method, indexed access method, sequential access method.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.08

pöördusmehhanism

positsioneer (synonym)

Pöördusvart või kammi liigutav mehhanism.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.08

access mechanism

actuator (synonym)

A mechanism responsible for moving an access arm or a comb.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.15

pöördustee

Soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel.
Märkus:
Ühe andmeüksuse jaoks võib korraga olla mitu pöördusteed.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.15

access path

A chain of addresses that leads to the desired data.
Märkus:
More than one access path may exist simultaneously for one data item.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.16

pöördustee sõltumatus

Andmete loogilise kirjelduse lahutamine nende pöördusteest, nii et pöördustee muudatused ei nõua andmete loogilise kirjelduse muutmist programmis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.16

access path independence

The separation of a logical data description from its access path so that changes to the access path do not require changes to the logical data description in a program.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.04

pöördusvars

Hoob, millele kettaseadmes on paigaldatud magnetpead.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.04

access arm

In a magnetic disk unit, an arm on which magnetic heads are mounted.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.25

pööre

Kuvaelementide transformeerimine nii, et see esitaks objekti pööramist ümber mingi püsitelje.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.25

rotation

The revision of display elements so as to represent the rotation of an object about a fixed axis.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.11

püsialusega arvusüsteem

püsiraadikssüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, mille kõigil numbrikohtadel, võib-olla välja arvatud suurima kaaluga numbrikoht, on sama alus.
Märkus:
Järjestikuste numbrikohtade kaalud on üheainsa aluse järjestikused täisarvulised astmed, mis on korrutatud sama teguriga. Selle aluse negatiivseid täisarvastmeid kasutatakse murdude esituseks.
Püsialusega arvusüsteem on segaalusega arvusüsteemi erijuht; vt. ka artikli 05.03.19 märkus.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.11

fixed radixnumerationsystem

fixed radixsystem (synonym)

fixed radix notation (synonym)

A radix numeration system in which all the digit places, except perhaps the one with the highest weight, have the same radix.
Märkus:
The weights of successive digit places are successive integral powers of a single radix, each multiplied by the same factor. Negative integral powers of the radix are used in the representation of fractions.
A fixed radix numeration system is a particular case of a mixed radix numeration system; see also note 2 to 05.03.19.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.12

püsifunktsioonigeneraator

Funktsioonigeneraator, mille genereeritav funktsioon on määratud konstruktsiooniga ja kasutaja ei saa seda muuta.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.12

fixed function generator

A function generator in which the function it generates is set by construction and cannot be altered by the user.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur