[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.01.15

raalistama

komputeriseerima (synonym)

Automatiseerima * arvutite abil.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.15

to computerize

To automate by means of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.16

raalistamine

komputeriseerimine (synonym)

Automatiseerimine * arvutite abil.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.16

computerization

Automation by means of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.04

raaljoonestamine

raalkonstrueerimine (synonym)

Joonestus- ja konstrueerimismeetodid, mis kasutavad graafika tarkvara ja - riistvara.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.04

computer-aided drawing

computer-aided drafting (synonym)

Drafting methods and techniques using graphics software and hardware.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.01

raalkonverents

võrgukonverents (synonym)

Suhtlus arvutivõrgu abil mitme osaleja vahel, kusjuures igal neist on juurdepääs kõigile lähetatud sõnumitele.
Märkus:
Osalust võib piirata mingi võimuorgan. Sõnumite saatmist võidakse võimaldada ainult mingile osalejate rühmale.
Üldiselt ei ole sõnumitel mingit etteantud saajat.
Sõnumid võivad sisaldada teksti, graafikat, tarkvara, kõnet, heli või nende kombinatsioone. Neid võidakse piiratud ajaks talletada.
4. See artikkel on in ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.03.05 modifitseeritud variant.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.01

computer conference

A communication by means of a computer network, between several participants, each of them having access to all messages submitted.
Märkus:
Participation may be limited by some authority. Submission of messages may be restricted to a group of participants.
Messages in general have no specified recipient.
Messages may contain text, * graphics, * software, voice, or sounds, or a combination thereof. There may be stored for a limited period of time.
4 This entry is a modified version of the entry 27.03.05 in ISO/IEC 2382-27: 1994.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.05

raalkonverents

Osalejate interaktiivne suhtlus arvutivõrkude kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.05

computer conferencing

Interactive communication among participants using computer networks.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.09

raal-kvaliteedikujundus

CAQA (synonym)

Kvaliteedikujundus, mis tagatakse protsesside, komponentide ja toodete raalistatud plaanimise, seire ja juhtimisega kõigis toote elutsükli faasides.
Märkus:
Raal-kvaliteedikujundus hõlmab kvaliteediaruandluse süsteemi tehnilisest lahendusest kuni tegelike kasutamistulemusteni ja valmistusprotsessist töökorralduseni ning võib hõlmata valmistuse ajalugu.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.09

computer-aided quality assurance

CAQA (synonym)

CAQ assurance (synonym)

Quality assurance ensured by computerized planning, monitoring and control of processes, parts, and products throughout all phases of the product life cycle.
Märkus:
Computer-aided quality assurance includes a quality report system from design to field performance and from shop floor to management, and may include manufacturing history.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.03

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid (01).
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaalpildi loomiseks.
Vt visioonika.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.03

computer vision

electronic vision (synonym)

artificial vision (synonym)

The capability of a functional unit (01) to acquire, process, and interpret visual data (01).
Märkus:
- Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image (30.02.03) of a visual scene (30.01.18).
- See machine vision (30.01.02).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.19

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid.
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaal kujutise loomiseks.
Vrd. visioonika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.19

computer vision

The capability of a functional unit to acquire, process, and interpret visual data.
Märkus:
Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image of a visual scene.
Contrast with machine vision.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.03

raalpettus

Andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil sooritatud või seda otseselt puudutav pettus.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.03

computer fraud

A fraud committed with the aid of, or directly involving, a data processing system or computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.05

raalplaanimine

CAP (synonym)

Kõigi tootmistegevuste plaanimine andmetöötlussüsteemide abil, näiteks plaanimis- ja nõustamis tarkvaraga.
Märkus:
Tootmistegevused puudutavad teostuvust, kogust, liiki, meetodit, kohta, vahendeid ja personali.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.05

computer-aided planning

CAP (synonym)

The planning of all production activities with the use of data processing systems such as planning and decision-support software.
Märkus:
The production activities pertain to feasibility, volume, kind, timing, method, place, facility, and personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.03

raalprojekteerimine

CAD (synonym)

Projekteerimistegevused (sealhulgas joonestamine ja illustreerimine), mille puhul andmetöötlussüsteeme kasutatakse selliseks otstarbeks nagu komponendi või toote projekteerimine, simuleerimine või täiustamine.
Märkus:
Raalprojekteerimise programmid võivad tehniseerimise ja valmistuse eesmärkidel iga graafikaelementi täpselt dimensioneerida ja paigutada.
Vt. raalprojekteerimine ja raalvalmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.03

computer-aided design

CAD (synonym)

The design activities, including drafting and illustrating, in which data processing systems are used to carry out functions such as designing, simulating, or improving a part or a product.
Märkus:
- Computer-aided design programs may provide precise dimensioning and positioning of each graphic element for engineering and manufacturing purposes.
- See computer-aided design and manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur