[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.01.03

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid (01).
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaalpildi loomiseks.
Vt visioonika.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.03

computer vision

electronic vision (synonym)

artificial vision (synonym)

The capability of a functional unit (01) to acquire, process, and interpret visual data (01).
Märkus:
- Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image (30.02.03) of a visual scene (30.01.18).
- See machine vision (30.01.02).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.19

raalnägemine

tehisnägemine (synonym)

Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaal andmeid.
Märkus:
Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaal stseeni elektron- või digitaal kujutise loomiseks.
Vrd. visioonika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.19

computer vision

The capability of a functional unit to acquire, process, and interpret visual data.
Märkus:
Computer vision involves the use of visual sensors to create an electronic or digital image of a visual scene.
Contrast with machine vision.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.03

raalpettus

Andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil sooritatud või seda otseselt puudutav pettus.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.03

computer fraud

A fraud committed with the aid of, or directly involving, a data processing system or computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.05

raalplaanimine

CAP (synonym)

Kõigi tootmistegevuste plaanimine andmetöötlussüsteemide abil, näiteks plaanimis- ja nõustamis tarkvaraga.
Märkus:
Tootmistegevused puudutavad teostuvust, kogust, liiki, meetodit, kohta, vahendeid ja personali.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.05

computer-aided planning

CAP (synonym)

The planning of all production activities with the use of data processing systems such as planning and decision-support software.
Märkus:
The production activities pertain to feasibility, volume, kind, timing, method, place, facility, and personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.03

raalprojekteerimine

CAD (synonym)

Projekteerimistegevused (sealhulgas joonestamine ja illustreerimine), mille puhul andmetöötlussüsteeme kasutatakse selliseks otstarbeks nagu komponendi või toote projekteerimine, simuleerimine või täiustamine.
Märkus:
Raalprojekteerimise programmid võivad tehniseerimise ja valmistuse eesmärkidel iga graafikaelementi täpselt dimensioneerida ja paigutada.
Vt. raalprojekteerimine ja raalvalmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.03

computer-aided design

CAD (synonym)

The design activities, including drafting and illustrating, in which data processing systems are used to carry out functions such as designing, simulating, or improving a part or a product.
Märkus:
- Computer-aided design programs may provide precise dimensioning and positioning of each graphic element for engineering and manufacturing purposes.
- See computer-aided design and manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.07

raalprojekteerimine ja raalvalmistus

CAD/CAM (synonym)

CADM (synonym)

Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse tegevused.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.07

computer-aided design and manufacturing

CAD/CAM (synonym)

CADM (synonym)

The activities of computer-aided design and computer-aided manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.02

raal-tehnoanalüüs

CAE (synonym)

Tehniseerimistegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse oluliste funktsioonide sooritamiseks, näiteks tehnoloogilisuse, jõudluse, tööviljakuse või ökonoomsuse optimeerimiseks.
Näide:
Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse väljatööte- andmebaasis oleva informatsiooni kasutamine projekteeritava komponendi või toote funktsionaalsete näitajate analüüsiks või ta talitluse simuleerimiseks mitmesugustes tingimustes.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.02

computer-aided engineering

CAE (synonym)

Engineering activities in which data processing systems are used to carry out essential functions such as optimizing manufacturability, performance, productivity, or economy.
Näide:
Use on information from the computer-aided design and manufacturing design, database to analyse the functional characteristics of a part or a product under design or to simulate its performance under various conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.11

raaltestimine

CAT (synonym)

Toote või ta osa testimine ja kontroll andmetöötlussüsteemide abil.
Märkus:
Raaltestimine on raal-kvaliteedikujunduse osa.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.11

computer-aided testing

CAT (synonym)

Testing and checking of a product, or a part thereof by means of data processing systems.
Märkus:
Computer-aided testing is an aspect of computer-aided quality assurance.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.08

raal-töökorraldus

CAPM (synonym)

CAPC (synonym)

Töökorraldustegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse ressursitarvete plaanimisest valmistuse juhtimiseni.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.08

computer-aided production management

CAPM (synonym)

computer-aided production control (synonym)

CAPC (synonym)

Production management activities in which data processing systems are used from resource requirements planning to production control.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.06

raalvalmistus

raaltehnoloogia (synonym)

CAM (synonym)

Valmistus, mille puhul valmistus protsessi suunavad ja juhivad andmetöötlussüsteemid.
Märkus:
Vt. raalprojekteerimine ja raalvalmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.06

computer-aided manufacturing

CAM (synonym)

Manufacturing in which the production process is directed and controlled by data processing systems.
Märkus:
See computer-aided design and manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.16

raamkeha

Keha erivorm, mis näitab, et mooduli täitmisele kuuluv osa on defineeritud mingis alamüksuses.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.16

body stub

A form of a body that indicates that the executable part of a module is defined in a subunit.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur