[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
24.01.02

raal-tehnoanalüüs

CAE (synonym)

Tehniseerimistegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse oluliste funktsioonide sooritamiseks, näiteks tehnoloogilisuse, jõudluse, tööviljakuse või ökonoomsuse optimeerimiseks.
Näide:
Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse väljatööte- andmebaasis oleva informatsiooni kasutamine projekteeritava komponendi või toote funktsionaalsete näitajate analüüsiks või ta talitluse simuleerimiseks mitmesugustes tingimustes.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.02

computer-aided engineering

CAE (synonym)

Engineering activities in which data processing systems are used to carry out essential functions such as optimizing manufacturability, performance, productivity, or economy.
Näide:
Use on information from the computer-aided design and manufacturing design, database to analyse the functional characteristics of a part or a product under design or to simulate its performance under various conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.11

raaltestimine

CAT (synonym)

Toote või ta osa testimine ja kontroll andmetöötlussüsteemide abil.
Märkus:
Raaltestimine on raal-kvaliteedikujunduse osa.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.11

computer-aided testing

CAT (synonym)

Testing and checking of a product, or a part thereof by means of data processing systems.
Märkus:
Computer-aided testing is an aspect of computer-aided quality assurance.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.08

raal-töökorraldus

CAPM (synonym)

CAPC (synonym)

Töökorraldustegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse ressursitarvete plaanimisest valmistuse juhtimiseni.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.08

computer-aided production management

CAPM (synonym)

computer-aided production control (synonym)

CAPC (synonym)

Production management activities in which data processing systems are used from resource requirements planning to production control.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.06

raalvalmistus

raaltehnoloogia (synonym)

CAM (synonym)

Valmistus, mille puhul valmistus protsessi suunavad ja juhivad andmetöötlussüsteemid.
Märkus:
Vt. raalprojekteerimine ja raalvalmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.06

computer-aided manufacturing

CAM (synonym)

Manufacturing in which the production process is directed and controlled by data processing systems.
Märkus:
See computer-aided design and manufacturing.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.16

raamkeha

Keha erivorm, mis näitab, et mooduli täitmisele kuuluv osa on defineeritud mingis alamüksuses.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.16

body stub

A form of a body that indicates that the executable part of a module is defined in a subunit.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.08

rada

Andmekandjal olev tee, mis on seotud üheainsa lugemis-kirjutuspeaga andmekandja liikumisel sellest mööda.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.08

track

On a data medium, a path associated with a single read/write head as the data medium moves past it.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.14

radiaalbaasfunktsioon

RBF (synonym)

Aktivatsioonifunktsioon, mille kese on seosekaalu vektoriga määratud punktis ning mille asetust ja laiust korrigeeritakse õppimisega.
Märkus:
Radiaalbaasvõrgus on radiaalbaasfunktsioonid nähtamatute neuronite aktivatsioonifunktsioonideks ja moodustavad baashulga kujundite esituseks.
Erinevalt tavalistest, monotoonsetest aktivatsioonifunktsioonidest on radiaalbaasfunktsioonil maksimum või miinimum. Enimkasutatav radiaalbaasfunktsioon on Gaussi funktsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.14

radial basis function

RBF (synonym)

An activation function which is centered at a point specified by the connection weight vector and whose position and width are adjusted by learning.
Märkus:
1 - In a radial basis function network, the radial basis functions are the activation functions of the hidden neurons, and constitute a basis set to represent the patterns.
2 - A radial basis function has a maximum or a minimum, in contrast with the usual activation functions that are monotonic. The most used radial basis function is the Gaussian function.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.29

radiaalbaasvõrk

RBF-võrk (synonym)

Tsükliteta võrk, mille iga nähtamatu neuron kasutab aktivatsioonifunktsioonina * radiaalbaasfunktsiooni ning väljundneuronid realiseerivad nende radiaalbaasfunktsioonide lineaarseid kombinatsioone.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.29

radial basis function network

RBF network (synonym)

A feedforward network in which each hidden neuron uses a radial basis function as the activation function and the output neurons implement linear combinations of these radial basis functions.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.04

radiaalringvõrk

tähtringvõrk (synonym)

Ühesuunalise edastusega ringvõrk, mis on ehitatud nii, et mitu andmejaama on grupeeritud ja ühendatud võrguga magistraalikolmiku abil.
Märkus:
Selline konfiguratsioon võimaldab andmejaamu lisada ja kõrvaldada võrgu talitlust katkestamata.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.04

star/ring network

A ring network with unidirectional transmission laid out in such a manner that several data stations are grouped and interconnected to the network by means of trunk coupling unit.
Märkus:
This configuration allows attaching and removal of data stations without disrupting network operation.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.11

radiaalvõrk

Ämblikuvõrku meenutav tähtvõrgu ja ühe või mitme ringvõrgu hübriid.
Märkus:
Radiaalvõrgus on kolm sõlmeklassi: keskne m-haruline täht, k siseringi neljaharuliste sõlmedega ja üks välisring.
Radiaalvõrku saab laiendada suuremale mõõtmete arvule.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.11

spidernet

A hybrid of a star network and one or more ring networks, resembling a spider web.
Märkus:
A spidernet contains 3 classes of nodes: a central star with m branches, nodes on k inner rings with 4 branches each, and one peripheral ring.
A spidernet may be expanded to higher dimensions.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.06

raja-aadress

Magnetketta igale rajale * kirjutatud * informatsioon, mis identifitseerib raja numbri ketta tööpinnal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.06

home address

The information * written on each track of a magnetic disk, that identifies the track number on the face of the disk.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur